Nosta kilpailuetusi toimialan parhaalle tasolle ja paranna tulosta

Vertex Systems Oy Tampereelta tehostaa suunnittelua ja parantaa tuottavuutta tuomalla sekä uuden että olemassa olevan tiedon oikeaan aikaan sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan.

Tietomallintamisen keskeisin etu on suunnitelmien parempi havainnollisuus todenmukaisten kolmiulotteisten mallien myötä. Sen sijaan, että suunnittelija työstäisi perinteisiä piirustuksia yksi kerrallaan, hän voikin rakentaa tarkan kolmiulotteisen suunnittelumallin rakennettavasta tuotekokonaisuudesta. 3D-malli on helpompi hahmottaa kuin kymmenet viivoista koostuvat erilliset tasokuvat. Syntynyt tietomalli tuo paljon muutakin suunnitteluprosessiin, kuten materiaaliperusteinen tarjouslaskenta, osaluettelot, piirustukset sekä työstögeometria.

Virheettömästä suunnitelmasta virheettömään työstöön.

Vertex-ohjelmistot hallitsevat suuren määrän kalustamiseen liittyviä sääntöjä ja tekevät automaattisesti erilaisia tarkistuksia suunnittelun aikana. Kalusteita voidaan muokata ja rakentaa joustavasti. Suunnittelun tuloksena syntynyt työstögeometria voidaan siirtää virheettömänä työstökoneille käytettäväksi.