Pääkirjoitus 1/2021

Kuka olisi vuosi sitten uskonut, että olemme vielä koronan kourissa, eikä varsinaista päätöspäivää tämän taudin kanssa ole vielä tiedossa. Toiveita on rokotteen myötä, mutta muunnokset tuovat siihenkin sivuvirettä mukaan.

Koronan jatkuessa se on myös arkipäiväistynyt, kun se elämä, työelämä tai yrityksen elämä, ei sitten kuitenkaan ole kaikilta loppunut. Päinvastoin puusepänteollisuuden osalta uutiset rahoittajien puolelta ovat rohkaisevia.

Vaikka keväällä luotiin uhkakuvia, puutuoteteollisuuden tilanne näyttää paremmalta kuin koronapandemian alkaessa pelättiin, arvioi puutuoteteollisuuden toimialapäällikkö Tapani Kiiskinen lehdessämme olevassa haastattelussa. Myönteisiä uutisia on kohtalaisen paljon. Tukea kehittämishankkeisiin on haettu hyvin. Ei näy merkkejä, että alalle olisi tulossa konkurssiaalto.
Konkurssilakia on toki muutettu muutamia kertoja koronakriisin aikana, jotta turhilta konkursseilta vältyttäisiin, mikä on ollut loistava asia. Velkojan mahdollisuutta hakea yrityksiä konkurssiin vaikeutettiin 1.5.2020 alkaen, ja se laki päättyi tammikuun lopussa. Tilalle tuli uusi väliaikaislaki, joka on voimassa 1.2.­- 31.9.2021.

Se estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Tämä saattaa pelastaa monta yritystä, joiden tilauskannat jäivät ”odotustilaan” koronan alettua ja voidaan olettaa, että hommat jatkuvat koronaepidemian hellittäessä. Suomen Yrittäjät on laatinut yrittäjille tietopaketin, johon on koottu perustiedot konkurssista ja korona-ajan erityispiirteistä sekä velkojalle että velalliselle.
Puusepänteollisuuden yrittäjiä ovat työllistäneet projektit niin yksityisille kuin yrityksillekin. Hyvä ja monipuolinen konekanta mahdollistaa yksilöllisten kalusteiden kustannustehokkaan valmistamisen. Monet yrittäjät ovatkin käyttäneet korona-aikana saatuja tukia investoidakseen uusiin ajanmukaisiin koneisiin.

Vuoden ensimmäinen lehti on perinteisesti myös alan koulutuksesta kertovat numero. Kouluihin on jatkuva haku, joten varsinaista hakuaikaa ei enää samalla tavalla kuin ennen näin keväällä ole. Lähestyimme koulutusaihetta esittelemällä alan persoonia, joiden tie opiskelun jälkeen on vienyt monipuolisiin töihin ja lisäopintoja hankkimaan.
Taitaja2021 -kisat järjestettiin tänä keväänä poikkeuksellisissa oloissa. Tulevat huonekalupuusepät saivat mitellä taidoistaan etänä kouluissaan. Kilpailua koordinoitiin Porista WinNovan puualalta käsin, josta oli verkkoyhteys TEAMS:lla eri paikkakunnille. Nyt jännitetään, miten Taitaja2021 Oulussa pystytään toteuttamaan. Uusia osaajia alalle on kuitenkin taas tulossa.

Hyvää kevättä kaikille.

Tuula Uitto
Päätoimittaja