Salon Ollikkalaan rakennetaan siirtokelpoinen 5-osastoinen moduulipäiväkoti, jonka energiataloudellisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja terveellisyyteen on panostettu jo tarjouspyyntövaiheessa.

Salon Ollikkalaan rakennetaan siirtokelpoinen 5-osastoinen moduulipäiväkoti, jonka energiataloudellisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja terveellisyyteen on panostettu jo tarjouspyyntövaiheessa.

Teijo-Talot rakentaa Saloon päiväkodin noudattaen ympäristömerkin kriteereitä

Salon kaupunki kilpailutti Ollikkalan vanhan päiväkotirakennuksen peruskorjausurakan kesällä 2018. Saatujen tarjousten yhteenlasketut kustannukset nousivat huomattavasti yli hankkeelle varatun määrärahan, joten Salon kaupunginhallitus päätti rakennuttaa uuden päiväkotirakennuksen. Ollikkalan alueella lapsimäärä on ennusteen mukaan pienenemässä, joten päiväkoti toteutetaan moduulirakenteisena siten, että se on mahdollista tarpeen niin vaatiessa siirtää toiseen paikkaan.

Salon kaupungin tavoitteena on tarjota lapsille ja päiväkodin henkilökunnalle toiminnalliset sekä terveelliset opetus- ja työskentelytilat, jotka on toteutettu ympäristöystävällisesti ympäristömerkin omaavin kriteerein.

”Ympäristöystävällisyydellä ja terveellisyydellä tarkoitetaan tässä hankinnassa sitä, että rakentamisessa on huomioitu taustalla vaikuttava elinkaariajattelu eli, että rakennuksessa on otettu huomioon rakentamisen jokainen vaihe raaka-aineiden tuottamisesta aina käytöstä poistettavien materiaalien kierrättämiseen sekä käytetty sertifioiduilta toimittajilta peräisin olevaa puutavaraa ja kestävän kehityksen mukaisia puulajeja ja, että käytettävät rakennusmateriaalit eivät sisällä esimerkiksi allergisoivia ainesosia” kertoo Salon tilapalveluiden kaupungininsinööri Janne Lehto.

Sisäilmaturvallisia ja ympäristöystävällisiä tiloja valmistava Teijo-Talot Oy toteuttaa päiväkotirakennuksen rakentamisen aputiloineen KVR-urakkana. Siirtokelpoinen moduulipäiväkoti on kooltaan noin 1150 m² ja se rakennetaan betoniperustuksista alkaen sisätiloissa Teijo-Talojen Salon tehtaalla. Rakennuksen on määrä valmistua helmi-maaliskuussa 2020, jonka jälkeen viimeistellään vielä piha-alueet ja rakennus otetaan käyttöön toukokuussa 2020. Teijo-Talot on sitoutunut käyttämään rakentamisessa ympäristömerkin saaneita tai ympäristömerkin kriteerit täyttäviä materiaaleja.

”Panostamme ympäristöystävällisyyteen valitsemalla laadukkaita ja pitkän elinkaaren tuotteita, jotta pidemmillä huolto-/uusintaväleillä saavutetaan sekä kustannus- että ympäristövaikutussäästöjä. Ympäristöystävällisissä kohteissa panostamme energiataloudellisten laitteiden ja vesipihien LVI-käyttökalusteiden valintaan. Hyvää ja terveellistä rakennuksen elinkaarta tuemme myös hyvin harkitulla kosteudenhallintaprosessilla sekä panostuksella toteutuksen ja käyttöönoton puhtauden- ja pölynhallintaan”, kertoo Teijo-Talojen ympäristömerkkiasioista vastaava projektipäällikkö ja Kosteudenhallintakoordinaattori PRO Heidi Karlsson.

Lisätietoja

Teijo-Talot Oy
heidi.karlsson@teijotalot.fi
044 7217 140


Teijo-Talot Oy on kannattava ja dynaaminen yritys, joka rakentaa tulevaisuutta muuttuviin tarpeisiin ja uudistaa perinteistä kertakäyttörakentamisajattelua. Yhtiö valmistaa erityisellä nostomenetelmällä varustettuja siirrettäviä rakennuksia ja tilaratkaisuja, kuten kouluja, päiväkoteja, terveysasemia, hoivakoteja sekä toimisto- ja tuotantotiloja. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Salossa, ja valmistavia yksiköitä on Salon lisäksi Hämeenlinnassa ja Halsualla. Yhtiön liikevaihto viime vuonna oli n. 20 miljoonaa euroa ja se työllistää n. 40 ammattilaista. Yrityksen vuosituotantokapasiteetti on moninkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.