Lähipuu-tavaramerkki

Suomen Sahayrittäjät ry:n jäsenet erottuvat jatkossa Lähipuu-tavaramerkillä

Suomen Sahayrittäjät ry:n jäsenet erottuvat jatkossa Lähipuu-tavaramerkillä. Sahayrittäjät yrittävät nostaa merkin avulla profiiliaan kuluttajien silmissä.

”Yhteisen tavaramerkin tavoitteena on piensahojen ja höyläämöiden toimintaedellytysten parantaminen. Se tarjoaa yrityksille välineitä positiiviseen ympäristöviestintään ja markkinointiin”, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Timo Ripatti.

Ripatin mukaan Lähipuu on arvovalinta luonnon ja paikallistalouden puolesta.

”Lähipuu-ajatusta ei tarvitse väkisin synnyttää tai tuoda; se on olemassa oleva ja toteutuu käytännössä jäsenkuntamme päivittäisessä työssä ja toiminnassa.”

Lähipuun arvotekijät liittyvät puun paikalliseen alkuperään ja ympäristöystävällisyyteen sekä terveellisyyteen. Muita arvotekijöitä on asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu kannolta valmiiksi tuotteeksi.

”Pienet sahat, höyläämöt ja jatkojalostajat eivät tee tuotteita massamarkkinoille. Tuotantomalli lähtee asiakkaan tarpeista ja siihen kuuluu asiakkaan kohtaaminen ja hänen tarpeisiinsa vastaaminen. Käytännössä tämä ilmenee erikoismittojen tai laatujen tuottamisena asiakas- ja käyttökohteen mukaisiin tarkoituksiin.”

Pienet puutuoteyksiköt ovat joustavia ja ne vastaavat, mitä erikoistuneimpiin tarpeisiin.

”Meillä on jäsenkunnassamme myös erikoispuiden sahureita ja jalostajia, joilla on osaamista esimerkiksi lepän, haavan tai lehtikuusen jalostuksessa. Näitä tuotteita ei saa rautakaupoista”, Ripatti muistuttaa.

Asiakaskohtainen palvelu on yksi tärkeimmistä arvotekijöistä Lähipuussa.

Ripatin mukaan uusille sukupolville sahatavarankaan ostossa tärkeintä ei ole pelkkä hinta. ”Mukaan tulee elinkaariajattelu, ympäristökysymykset sekä ihmisten viihtyvyys ja terveys. Siksi halpa ei ole välttämättä paras vaihtoehto.”

Lähipuu-tavaramerkkiä käyttävä yritys pystyy hahmottamaan oman toimialansa ympäristökysymykset osana koko tuotteen elinkaarta.

Sääntöjen laadinnassa hyödynnetään EU:ssa laaditun ympäristöselosteeseen liittyviä laskentamalleja. Laskennan avulla Lähipuusta saadaan luotettava, kestävää kehitystä kuvaava merkki sekä alan toimijoiden että asiakkaiden silmissä.