Hirsitaloteollisuus ry:n Oulussa 10.4.2019 pitämä vuosikokous hyväksyi järjestön uuden strategian, joka vahvistettiin allekirjoituksin. Kuvassa istumassa puheenjohtaja Marko Saarelainen (oik.) ja toimitusjohtaja Seppo Romppainen. Hallituksen jäsenet Arto Orjasniemi (takana vas.), Harri Vainionpää, Jari Koponen, Keijo Anttila, Kari Tolvanen ja Mikko Mannila. Hallitukseen kuuluu lisäksi Markku Uotinen.

Marko Saarelainen jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajana

Hirsitaloteollisuus ry:n 10.4.2019 Oulussa pitämässä vuosikokouksessa valittiin kaudelle 2019 hallitukseen seuraavat henkilöt (varaedustaja sulkeissa):

Marko Saarelainen, Honkarakenne Oyj (Jari Noppa, Honkarakenne Oyj), Harri Vainionpää, Honkatalot (Matti Vaara, Vaaran Aihkitalot Oy), Jari Koponen, Mammuttihirsi (Vesa Syri, Mammuttihirsi), Arto Orjasniemi, Kuusamo Hirsitalot Oy (Onni Timlin, Timber-Hirsi Oy), Keijo Anttila, Kontiotuote Oy, (Mikko Löf, Kontiotuote Oy), Markku Uotinen, Finnlamelli (Pentti Pajala, Finnlamelli), Kari Tolvanen, Oy Honkamajat Finland Ltd (Niko Aalto, Oy Honkamajat Finland Ltd), Mikko Mannila, Pellopuu Oy (Antti Nikumaa, Pellopuu Oy).

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Keijo Anttila.

Hirsitaloteollisuus ry:ssä on 16 jäsenyritystä, jotka valmistavat yli 80 % kaikista Suomessa tehtävistä hirsirakennuksista ja tuotteita viedään yli 40 maahan. Yritysten liikevaihto on yhteensä noin 230 miljoonaa euroa, josta noin kolmasosa tulee viennistä. Lisäksi järjestöllä on 39 kumppanuusjäsentä.