Ennätysjoukko kestävyyden edustajia päivittämässä PEFC:n metsävaatimukset – julkisen kuulemisen jakso on käynnistynyt

PEFC- metsäsertifikaatin vaatimusten tarkistustyössä on käynnissä ensimmäinen julkisen kuulemisen vaihe. Julkinen kuuleminen tarkoittaa, että kuka tahansa metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostunut organisaatio tai henkilö voi 17.3.2020 saakka toimittaa kommenttejaan sisällön tarkistamisesta vastaavan standardityöryhmän käyttöön.

Kommentoitavana olevan luonnosversion sisältö esiteltiin seminaaritilaisuudessa, jonka avajaissanoissa PEFC Suomen puheenjohtaja Christina Gestrin esitti kiitokset tehdystä valmistelutyöstä ja luonnosversion valmistumisesta. ”Erityisen iloinen olen siitä, että tämän päivän tilaisuudessa on osallistujia myös muista kuin PEFC-standardityöryhmässä mukana olevista organisaatioista.”

Seminaarissa kuultiin Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikan alustus ilmastotavoitteista globaalisti, EU:n piirissä ja Suomessa. Suurimmat mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamiselle Laurikka näki energiajärjestelmien globaalissa kehittämisessä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden osalta sekä hiilensidonnassa. Metsiä koskien Laurikka peräänkuulutti metsäkadon kääntämistä laskuun sekä metsien kasvun tehostamista, metsitystä ja tuhojen ennalta ehkäisyä.

Nyt kommentoitavana oleva luonnosversio, sähköinen palautelomake ja PEFC-seminaarin materiaalit on noudettavissa osoitteesta https://pefc.fi/standardityo/.

PEFC-standardityöryhmässä on vuosina 2019-20 ennätysmäärä – yhteensä 65 organisaatiota – päättämässä PEFC-metsäsertifioinnissa noudatettavien vaatimusten sisällöstä.


Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot:

pääsihteeri Auvo Kaivola
Suomen PEFC p. 040 076 5437
auvo.kaivola@pefc.fi

puheenjohtaja Christina Gestrin
Suomen PEFC p. 050 511 3121
christina.gestrin@gmail.com

https://pefc.fi/standardityo

https://pefc.fi