Älyrakentamisessa ei huomioida tarpeeksi paloturvallisuutta

Älykkäiden paloturvallisuusratkaisujen hyödyntäminen kompastuu moniin inhimillisiin ongelmiin. Puutteita on tiedossa, asenteissa, resursseissa ja tekniikassa. Palontorjuntatekniikka mielletään herkästi yksityiskohdaksi, josta kustannussäästöjä on helppo tehdä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Tampereen yliopiston Palolaboratorio tekivät aiheeseen liittyvän asenneselvityksen.

Tutkimusryhmä selvitti, miten paloturvallisuus huomioidaan nykyaikaisessa älyrakentamisessa. Tulosten perusteella voidaan ohjata tulevaa tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä kohdistaa teknisiä ratkaisuvaihtoehtoja vastaamaan todellisia haasteita.

Selvityksestä käy ilmi, että älykkäitä paloturvallisuusratkaisuja on olemassa, mutta niiden laajempi jalkauttaminen kompastuu tiedon tai asenteiden, taloudellisten resurssien tai teknisen käyttökelpoisuuden puutteisiin – usein kaikkiin yhtä aikaa.

Palontorjuntatekniikka mielletään vain harvoin kannattavaksi investoinniksi rakentamisessa, koska paloriski realisoituu harvoin. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa paloturvallisuus koetaan päälle liimatuksi yksityiskohdaksi. Siitä on helppo tehdä kustannussäästöjä ymmärtämättä täysin kokonaisuutta, johon vaikutetaan.

– Pahimmillaan loppukäyttäjä joutuu miettimään ratkaisuja tilanteisiin, joissa vanhan mallin mukainen teknologia ja kehittynyt toimintaympäristö ovat ristiriidassa keskenään. sanoo SPEKin turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto.

Unohtuuko jatkuvuuden varmistaminen?

– Lisäksi kustannushyödyissä olisi ymmärrettävä myös välilliset hyödyt, kuten vaikutukset turvallisuuden tunteeseen ja toiminnan imagoon. Erityisesti asianmukaisen tekniikan mahdollistama jatkuva turvallinen toiminta sekä jatkuvuuden varmistaminen jää usein taka-alalle, sanoo Lehto.

Haasteita älyrakentamisen paloturvallisuudessa aiheuttavat muun muassa säädökset, ympärivuorokautisen toiminnan monipuolisuus ja riskiryhmien riittävä huomiointi. Tekniikka kehittyy nopeammin kuin asetukset ja lainsäädäntö. Asetukset eivät myöskään aina ohjaa rakentamisen ratkaisuja kovin selkeästi, ja niiden erilaisia tulkintoja on paljon. Tutkimustiimin mukaan ratkaisuna olisi yhteistyö ja tiedonvaihto.

– Nykyaikaisissa käyttöympäristöissä tilat voivat myös olla käytössä ympäri vuorokauden ja toiminnan luonne voi vaihdella paljon, jolloin riskitkin vaihtelevat. Tällöin turvallisuuden varmistaminen voi olla puutteellista ns. päivärutiinien ulkopuolella, Lehto arvioi.

Lisäksi tekniset ratkaisut on aina sovellettava niiden käyttö- ja toimintaympäristön tarpeisiin. Varsinkin riskiryhmiin kuuluvia asukkaita asuu tavanomaisissa asunnoissa, vaikka heidän kyvykkyytensä itsenäiseen asumiseen on alentunut tai sitä ei ole arvioitu.

Toteutusprosessi sisälsi teemahaastatteluja eri kaupungeissa, joissa on ollut vahvasti esillä älykkäiden kaupunkiympäristöjen suunnittelu. Haastateltavat edustivat erilaisia rakennushankkeiden asiantuntijoita. Lisäksi tehtiin nettikysely laajemmalle osallistujajoukolle.


Lisätietoja:

Linkki tutkimukseen:  http://www.spek.fi/loader.aspx?id=aedbae26-3533-48bc-9184-7d46d3bba327

Turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto, SPEK, 040 358 3810
Professori Mikko Malaska, Tampereen yliopisto, rakennustekniikka, 050 301 5658
Tohtorikoulutettava Anu Aaltonen, Tampereen yliopisto, rakennustekniikka, 040 849 0846

Hirsitaloteollisuus ry:n Oulussa 10.4.2019 pitämä vuosikokous hyväksyi järjestön uuden strategian, joka vahvistettiin allekirjoituksin. Kuvassa istumassa puheenjohtaja Marko Saarelainen (oik.) ja toimitusjohtaja Seppo Romppainen. Hallituksen jäsenet Arto Orjasniemi (takana vas.), Harri Vainionpää, Jari Koponen, Keijo Anttila, Kari Tolvanen ja Mikko Mannila. Hallitukseen kuuluu lisäksi Markku Uotinen.

Marko Saarelainen jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajana

Hirsitaloteollisuus ry:n 10.4.2019 Oulussa pitämässä vuosikokouksessa valittiin kaudelle 2019 hallitukseen seuraavat henkilöt (varaedustaja sulkeissa):

Marko Saarelainen, Honkarakenne Oyj (Jari Noppa, Honkarakenne Oyj), Harri Vainionpää, Honkatalot (Matti Vaara, Vaaran Aihkitalot Oy), Jari Koponen, Mammuttihirsi (Vesa Syri, Mammuttihirsi), Arto Orjasniemi, Kuusamo Hirsitalot Oy (Onni Timlin, Timber-Hirsi Oy), Keijo Anttila, Kontiotuote Oy, (Mikko Löf, Kontiotuote Oy), Markku Uotinen, Finnlamelli (Pentti Pajala, Finnlamelli), Kari Tolvanen, Oy Honkamajat Finland Ltd (Niko Aalto, Oy Honkamajat Finland Ltd), Mikko Mannila, Pellopuu Oy (Antti Nikumaa, Pellopuu Oy).

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Keijo Anttila.

Hirsitaloteollisuus ry:ssä on 16 jäsenyritystä, jotka valmistavat yli 80 % kaikista Suomessa tehtävistä hirsirakennuksista ja tuotteita viedään yli 40 maahan. Yritysten liikevaihto on yhteensä noin 230 miljoonaa euroa, josta noin kolmasosa tulee viennistä. Lisäksi järjestöllä on 39 kumppanuusjäsentä.

Pilke päiväkodit Oy avaa syksyllä Lahteen hirsipäiväkodin

Hirsipäiväkoti on satsaus lasten ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Pilke päiväkodit Oy avaa tiedepainotteisen hirsipäiväkodin, Pilke tiedepäiväkoti Otavan, Lahteen Kytökadulle elokuussa 2019.

Päiväkoti Otavassa on 100 paikkaa 0-5-vuotiaille lapsille. Päiväkodin asiakasmaksu on korkeimmillaan sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Tiedepainotteisessa päiväkodissa keskitytään lasten kiinnostuksesta nousseiden luonnon ilmiöiden tutkimiseen ja ihmettelyyn yhdessä lasten kanssa. Lasten iästä riippuen se voi olla vaikka veden olomuotojen tai avaruuden tutkimista, sateenkaaren ihmettelyä tai kolmiulotteisten kappaleiden rakentelua.

Tiedepainotteisen päiväkodin leikkitilat rakennetaan siten, että ne houkuttelevat ja kannustavat tutkimiseen ja kokeiluun. Päiväkotiin tulee erillinen tutkimusleikkitila, jossa pienet professorit voivat tehdä tutkimuksiaan muun muassa pipeteillä, luupeilla, koeputkilla ja suurennuslaseilla. Lapsen leikki, luovuus ja aistien käyttö ovat hyviä alustoja harjoitella tieteellistä ajattelua, joka kehittää lapsen muistin ja oppimisen taitoja

Hirsipäiväkoti on vastaus voimakkaasti kasvavaan kysyntään saada lapsille sisäilmaltaan puhtaita päivähoitotiloja. Ekologisessa hirsipäiväkodissa lapset saavat nauttia raikkaasta sisäilmasta, hyvästä akustiikasta sekä massiivipuun tuomasta levollisesta ja rauhallisesta tunnelmasta.  

Tällä hetkellä Pilke päiväkodit rakentavat yhdessä Honkarakenne Oyj:n ja Mediset Hoivarakentajat Oy:n kanssa neljää uutta hirsipäiväkotia eri puolelle Suomea. Yritysten ensimmäinen hirsipäiväkoti aukesi Auraan elokuussa 2017 ja nyt hirsipäiväkoteja on valmiina seitsemän. Vuoteen 2021 mennessä on tarkoitus rakentaa kaikkiaan 34 hirsipäiväkotia.

Pilke päiväkotien tavoitteena on huomioida rakentamisessa kestävän kehityksen sekä terveellisen rakentamisen periaatteita. Hirsipäiväkodin ulkoseinärakenne on tehty Honkarakenteen hengittävästä, painumattomasta hirrestä ja akustointi tehdään allergisoimattomalla puukuitulevyllä villapohjaisten materiaalien sijaan.
 

Monen muun tervettä sisäilmaa tukevan ratkaisun ohella päiväkodissa panostetaan erityisen paljon laadukkaaseen ilmanvaihtoon. Älyohjattu ilmanvaihtojärjestelmä mittaa ilmanlaatua reaaliajassa ja säätää sitä tilan käytön ja tarpeen mukaan. Lisäksi päiväkodissa on antibakteerinen led-valaistus, joka tappaa pöytien ja tuolin pinnoilta haitallisia bakteereja. 

”Hirsipäiväkodissa lapset saavat leikkiä hyvässä sisäilmassa ja ulkoilutilat tuovat oman lisänsä oppimisympäristöön. Pilke tiedepäiväkoti Otava sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ja sinne on helppo tulla.” kertoo Pilke päiväkodit Oy:n aluejohtaja Merituuli Rein.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 114 päiväkotia ympäri Suomen. Otava on Pilkkeen kolmas päiväkoti Lahdessa, jossa yrityksellä on ennestään päiväkodit Ahtialassa ja Kärpäsenmäellä.  

Pilke järjestää myös perusopetuksen iltapäivätoimintaa 29 koululla ja muuta kerhotoimintaa.

Pilke päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa leikkii ja kasvaa yli 7000 lasta ja yritys työllistää noin 1100 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Pilke päiväkotien laatulupaus on – parasta oppia pienelle! 

Lisätietoja:

Aluejohtaja
Merituuli Rein
Pilke päiväkodit Oy
Puh. 040 905 2661
merituuli.rein@pilkepaivakodit.fi
www.pilkepaivakodit.fi