Pomon ja työntekijän väleillä on väliä

Olen toiminut muutaman vuoden yrittäjänä ja pääasiassa työllistänyt ainoastaan itseni erinäisillä puuhun ja muotoiluun liittyvillä töillä. Melko iso osa elannosta on tullut freelancer pohjalta tehdyistä alihankintatöistä toisten yritysten tiloissa. Olen päässyt seuraamaan eri yritysten toimintaa aina tuotantotyöntekijästä yrityksen johtoon ja pohtinut miten erilaisia henkilöjohtamistyylejä yrityksillä on. Toisilla yrityksillä on päälle liimatut strategiat johtaa henkilöstöä ja toisilla strategia on se, mitä johtaja sattuu päästämään suustaan. En todellakaan voi väittää tietäväni mikä on oikea ja tehokkain tapa johtaa henkilökuntaa. Olen kuitenkin melko vakuuttunut, että panostamalla henkilökuntaan yritys tekee parempaa tulosta ja työntekijät viihtyvät töissä paremmin.

Puuala on todella laaja ja sisältää hyvinkin erilaisia työnkuvia ja tehtäviä, joten myös erilaisia johtamistyylejä on monia. Kaikissa firmoissa ei voi antaa työntekijälle kovin monipuloisia työtehtäviä, kun taas toisaalla työntekijä saattaa päästä tekemään jonkin projektin alusta loppuun itse. Jokaisessa firmassa voi kuitenkin ottaa huomioon työntekijän hyvinvoinnin ja viihtyvyyden. Kun johtajat osoittavat haluavansa pitää työntekijöistä huolta on heitä myös helpompi saada jäämään ylitöihin ja nostamaan työn tehokkuutta tilanteen vaatiessa. Työntekijöistä huolehtiminen ei vaadi välttämättä mitään kovin ihmeellistä. Jo pelkästään kiittäminen hyvästä työstä voi merkitä paljon. Kun työntekijään tarttuu vähänkin yrittäjähenkeä, joka saa hänet haluamaan firman menstyvän, sitoutuu työntekijä paremmin tehtäviinsä. Toki silloin kun työntekijä sitoutuu kunnolla työhönsä ja joustaa omasta vapaa-ajastaan useasti, olisi suotavaa siitä myös saada ylimääräistä rahaakin. Pelkkä kiitos ei kovin pitkään lohduta kovasta työstä.

Monet firmat toimivat nykyään melko syklittäin, eli välillä on todella vähän töitä kun taas hetken päästä onkin liikaa samalle henkilöstömäärälle. Silloin kun töitä on liikaa ja deadlinet puskevat päälle, on kultaakin arvokkaampaa työntekijä, joka jää ylitöihin, jotta työ saadaan valmiiksi. Vanha työntekijä joka tietää ”talon” käytännöt ja osaa hommansa on paljon tehokkaampi kuin vuokrattu työntekijä, joka ei tiedä yrityksen tapoja. Vaikka vuokrattu työvoima olisikin ammattimaisesti yhtä pätevä, ei se välttämättä auta jos ei löydä esimerkiksi työkaluja.

On hyvä muistaa, että työntekijä on se joka sen tuotteen lopulta valmistaa ja jonka käsissä firman laatu syntyy. Kun työntekijä viihtyy työssän ja haluaa päästää käsistään vain hyvää laatua, niin ei tarvitse johtajien ja omistajienkaan pelätä firman maineen puolesta.

Juhani Rauvala, yrittäjä ja puualan artesaani

Juhani Rauvala
Yrittäjä ja puualan artesaani

jkrideas.com