Uusi tapa hallita materiaalivirtoja vaikuttaa olennaisesti rakennustyömaiden kustannuksiin ja ajankäyttöön

Rakennustyömaiden monimutkaiseen ja eri osapuolista koostuvaan materiaalien hallintaan on kehitetty ratkaisu, joka mahdollistaa kumppaneiden sujuvan liittämisen digitaaliseen toimitusketjuun. Ratkaisu on käytössä YIT:n FLOW-konseptissa, jossa tuotantoprosessi on vakioitu ja työmaan tietovirrat digitalisoitu. Vastuu Groupin ja Carinafourin yhteistyön tuloksena eri osapuolten on helpompi liittyä digitaaliseen toimitusketjuun.

Rakennustyömaiden budjetissa ja aikataulussa pysymisessä iso rooli on materiaaleilla eli oikean tavaran ja oikean määrän toimitus työmaalle oikeaan aikaan. Puutteellisesti suunniteltu ja kontrolloitu logistiikka aiheuttaa tarpeettomia kuljetuksia, turhaa jätettä sekä viivästyksiä. Logistiikan optimointi taas auttaa alentamaan ympäristökuormaa vähentämällä jätettä ja CO2-päästöjä sekä parantaa laatua, tehokkuutta ja työolosuhteita. Tämän lisäksi kertynyttä dataa voidaan hyödyntää läpi rakennuksen elinkaaren esimerkiksi huollon ennakoinnissa ja optimoimisessa tai rakennuksen hiilijalanjäljen laskennassa. Tämän mahdollistamiseksi tietovirtojen tulee olla sujuvia toimitusketjun yritysten välillä.

Nyt materiaalihankintoja tehdään pääosin sähköpostilla tai puhelimella ilman tarkkaa kohdekohtaista ennakkosuunnittelua. Riskinä tällöin on tuotannon häiriöt ja turha varastointi työmaalla. Kumpikin näistä jarruttaa tuottavuuskehitystä”, kertoo moderneja toimitusketjuja tarjoavan Carinafourin operatiivinen johtaja, Ari Viitanen.

YIT on yhdessä Carinafourin kanssa kehittänyt teollista tuotantojärjestelmää ja sitä tukevaa toimitusketjua, mikä mahdollistaa materiaalien oikea-aikaisen toimituksen, laadunvalvonnan sekä materiaalimäärien optimoinnin perinteisiä toimintatapoja helpommin. Vastuu Groupin Platform of Trust -alusta helpottaa toiminnan laajentamista ja uusien osapuolien mukaan ottamista tarjoamalla yhden tietoa yhdenmukaistavan rajapinnan. Eri toimittajia ja materiaaleja koskeva tieto on siten koottavissa sujuvammin yhteen paikkaan, josta voidaan hallita tilauksia, saatavuutta, toimituseriä, kuljetuksia ja jopa toimituserien laadunvalvontaa ja reklamaatioita.

Datan ja tietovirtojen hallinta on keskeinen osa YIT:n ja koko toimialan tulevaisuutta ja menestystä. YIT:n ja Carinafourin yhteistyö luo perustan tuottavamman rakentamisen vaatimalle materiaalivirtojen tehokkaalle hallinnalle ja Platform of Trust mahdollistaa kumppaniverkostomme liittymisen digitaaliseen toimitusketjuun. Platform of Trustin mahdollistama tiedonvälityksen standardointi madaltaa myös uusien kumppaneiden kynnystä osallistua YIT:n tuleviin teollisen rakentamisen projekteihin”, kuvailee YIT:n digitaalisen toimitusketjun kärkihankkeen tiedonhallinnasta vastaava arkkitehti Jarkko Peltola.

Tavoittelemme tällä yhteistyöllä verkostovaikutusta, jossa oma toimintamme vauhdittaa koko toimialan digitaalista yhteentoimivuutta ja helpottaa siten aiempaa syvempää integroitumista kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa”, tiivistää YIT:n Data ja analytiikka -yksikön vetäjä Mikko Kuusakoski.

Vastuu Groupin Platform of Trust -alusta mahdollistaa eri datalähteistä tulevan tiedon standardoimisen, jolloin Carinafourin CALS-palvelun avulla loppukäyttäjä pystyy hallinnoimaan kokonaisuutta helposti.

Platform of Trust toimii kuin tulkki eri kieltä puhuvien järjestelmien välillä ja varmistaa, että mahdollisesti kymmenistä eri tavarantoimittajista koostuva kokonaisuus toimii yhteensopivasti”, kertoo rakennusalan digitalisaatiota edistävän Vastuu Groupin toimitusjohtaja Lars Albäck.

Tavarantoimittajien datalähteitä lisätään ratkaisuun jatkuvasti. Vuoden loppuun mennessä ratkaisusta löytyvät vähintään 20 suurimman toimittajan tiedot, kuten Betset, Onninen, Rudus, Stark ja Ahlsell.

Vastuu Group ja Carinafour järjestävät 8.6.2021 klo 8.30-10 webinaarin aiheella ”Digitaalinen toimitusketju rakennusteollisuudessa – digitalisoinnin hyödyt urakoitsijalta loppukäyttäjälle eli miten nostat tuottavuutta ja tuot levollisuutta arkeen”. Puhujina mm. Miimu Airaksinen (RIL ry), Juhana Häkkänen (YIT), Carl Siren (HUS Kiinteistöt) ja Wilma Siitonen (Saint-Gobain). Lisätietoja: https://platformoftrust.net/fi/tapahtumat/digitaalinen-toimitusketju-rakennusteollisuudessa/