Suomen paviljongin näyttely Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa kertoo ainutlaatuisen tarinan suomalaisten puuelementtitalojen maailmanvalloituksesta

New Standards -näyttely avataan verkkotapahtumassa torstaina 20. toukokuuta kello 17:30. Maailman arvostetuin arkkitehtuuri-näyttely on avoinna Venetsiassa marraskuun 21. päivään saakka. Suomen näyttelyyn voi tutustua myös verkossa.

Venetsian 17. arkkitehtuuribiennaalin pääkuraattori Hashim Sarkis haastoi kansainvälisen arkkitehtuuriyhteisön pohtimaan, miten voimme globaalien kriisien jälkeenkin elää yhdessä. Vastauksena kysymykseen “How will we live together?” Suomen paviljongin näyttely vie aikaan, jolloin silloinen kriisi toimi käynnistäjänä asuntorakentamisen uudistamiselle.

New Standards kertoo tarinan Puutalo Oy:stä, joka perustettiin vuonna 1940 auttamaan Karjalan evakkojen asuttamisessa, kun talvisodan seurauksena lähes 420 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa. Kansallisessa hätätilanteessa teollisuus, päättäjät ja arkkitehdit yhdistivät voimansa ja kehittivät uudenlaisen puutalotyypin, jota oli mahdollista sarjavalmistaa myös teollisin menetelmin. Alun perin kotimaan tarpeisiin perustettu Puutalo Oy kasvoi alle vuosikymmenessä yhdeksi maailman suurimmista puuelementtirakennusten vientiorganisaatioista.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo toimii opetus-ja kulttuuriministeriön nimeämänä Suomen paviljongin komissaarina. Avoimen näyttelyhaun kautta valikoituneen New Standards -näyttelyn on kuratoinut Aalto-yliopiston opettaja-tutkijakolmikko Laura Berger, Philip Tidwell ja Kristo Vesikansa. Näyttely esittelee laajasti ennen näkemätöntä arkistomateriaalia, ja palkitun valokuvaajan Juuso Westerlundin näyttelyä varten toteuttama teossarja paljastaa, miltä elämä Puutaloissa eri puolilla maailmaa tänä päivänä näyttää.

”Esivalmistukseen perustuva puurakentaminen on valtavan kiinnostava aihe arkkitehdeille, jotka pyrkivät ratkaisemaan, miten rakentaa nopeasti ja edullisesti, ilman että laatu ja ekologisuus kärsivät. Vaikka puurakentaminen on olennainen ja tunnettu osa suomalaista arkkitehtuuria, vain harvat tuntevat Puutalo Oy:n tarinan. Se kertoo innovaatioista ja yhteistyöstä, joka tuotti lähes 9 miljoonaa kerrosneliömetriä puurakennuksia 1900-luvun puolivälissä ja samalla asetti uudet standardit asuntosuunnittelulle ja asumisen laadulle”, sanoo Katarina Siltavuori, Archinfon toiminnanjohtaja ja Suomen paviljongin komissaari.

”Hashim Sarkis pyysi vuoden 2021 arkkitehtuuribiennaalin osallistujia pohtimaan tulevaisuuden tapoja asua yhdessä. New Standardsin esittämä suomalainen esimerkki standardoidusta asuinrakentamisesta on ympäristöystävällinen, pitkäikäinen, sosiaalisesti kestävä ja asukkaidensa rakastama. Ratkaisumalli kumpusi sota-ajan kriisistä ja suomalaisista metsistä. Esivalmistettu puutyyppitalo vaikutti merkittävästi aikakauden kotimaiseen asuinrakentamiseen, ja myös kansainvälisesti se poikkesi jälleenrakennuskauden yleisesti tunnetusta teollisesta asuinrakentamisesta. Puutalo Oy:n ratkaisu osoitti, että standardoitu rakentaminen voi olla yksilöllistä, ja todisti, että hyvällä suunnittelulla voidaan parantaa asukkaiden elämää ja arjen ympäristöjä”, sanoo kuraattori Kristo Vesikansa.

“Kriisi voi toimia kiihdyttäjänä innovaatioille ja tuoda erilaiset toimijat yhteen luomaan jotakin parempaa. Nämä käytännölliset, rakenteiltaan yksinkertaiset ja tilaratkaisuiltaan nerokkaat kodit suunniteltiin nostamaan asukkaidensa elintasoa ja kestämään aikaa. Useat taloista ovat yhä käytössä, ja näyttelymme esittää, miten nämä vaatimattomat rakennukset ovat mukautuneet erilaisiin ilmastoihin, kulttuureihin ja perinteisiin sekä vaihtuvien asukkaiden ja sukupolvien tarpeisiin”, sanoo kuraattori Laura Berger.

Maan suurimmat metsäteollisuusyritykset perustivat Puutalo Oy:n vuonna 1940 tehostaakseen kotimaista asuntotuotantoa, mutta vallitsevasta poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta johtuen yritys kuitenkin pian suuntautui kansainvälisille markkinoille. 1950-luvulle tultaessa miljoonia neliömetrejä esivalmistettuja rakennuksia oli toimitettu Suomesta yli 30 maahan ja vaihtokauppana Suomeen oli saatu raaka-aineita, koneita ja kulutushyödykkeitä sekä pääomaa elvyttämään sodan runtelemaa taloutta. Puutalo Oy:n tarina osoittaa, kuin monin tavoin arkkitehtuuri, kulttuuri ja maailmankauppa kietoutuivat yhteen.

New Standards dokumentoi Puutalo Oy:n kukoistuksen 1940-luvulta 1950-luvun puoliväliin. Rakennuksia suunnitteli joukko aikansa johtavia arkkitehteja, ja vaatimattoman näköisiin taloihin sisältyi suuri määrä rakenteellisia, tilallisia ja käytettävyyteen liittyviä innovaatioita. Kuraattoreiden arkistoista kokoamat piirustukset, valokuvat ja esitteet kuvastavat aikakauden käsityksiä ja tavoitteita, joiden mukaan suunnitelmia muokattiin vaihteleviin ilmasto-oloihin ja elintapoihin sopiviksi. Vaikka Puutalo Oy:n pientaloja, kouluja ja asuntoloita ei juurikaan ole näkynyt arkkitehtuurijulkaisuissa, ne saattavat vielä nykyäänkin olla laajalevikkisin suomalaisarkkitehtuurin vientituote.

Kahdeksankymmenen vuoden aikana Puutalo-talot ovat todistaneet kestävyytensä ja kykynsä palvella käyttäjiään muuttuvissa tarpeissa ja erilaisissa olosuhteissa. Suomen paviljongissa nähdään Juuso Westerlundin Suomessa, Tanskassa ja Kolumbiassa ottamia koskettavia valokuvia, jotka tarkastelevat Puutalo-asukkaiden elämää sen erilaisissa muodoissa. Historiallinen materiaali ja uudet valokuvat muodostavat kokonaisuuden, joka kertoo arkkitehtuurin ajattomuudesta ja muuntautumiskyvystä.

Näyttelyn avaa verkkotilaisuudessa 20.5. kello 17:30 kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko. Avajaispuheiden jälkeen kuullaan keskustelu, jossa Suomen, Yhdysvaltojen ja Pohjoismaisen paviljonkien kuraattorit ja arkkitehdit pohtivat, minkälaisia mahdollisuuksia tai rajoituksia puurakentaminen asettaa standardisoinnille ja asukkaiden tarpeisiin räätälöinnille. Keskustelun juontaa Open House Worldwiden johtaja Phineas Harper. Avajaisiin osallistutaan verkkosivun newstandards.info kautta.


newstandards.info
#NewStandards

Twitter: @VeniceArchFin
Instagram: @archinfo_finland
Facebook: @ArchinfoSuomi