Keiteleen puukylä-hanke etenee vahvassa myötätuulessa

Ympäristöministeriö on myöntänyt Keiteleen puukylä- hankkeelle 28 000€. Ministeriön avustushaku oli suunnattu puun käyttöä rakentamisessa edistäviin hankkeisiin.

Tulevassa hankkeessa tullaan laatimaan kokonaisvaltainen kuntakeskustan kehityssuunnitelma Keiteleen Puukylästä, kunnan puustrategian pohjalta. Kunta on tehnyt visiointityötä Keiteleen kuntakeskustan kehittämiseksi yhteistyössä Savonia AMK:n ja Ratkaisu on puussa – hankkeen kanssa. Yhtenä kärkihankkeena on mm. puuhybridikerrostalon rakentaminen vanhan kunnantalon paikalle. Puuhybridikerrostaloon on ajateltu liiketiloja, asuntoja, etätyö- ja – opiskelutiloja, kuntosali sekä tulevaisuuden kunnantoimisto.

– Aluesuunnitelma tukee myös merkittävästi puukerrostalon toteutusta lisäämällä alueen kiinnostavuutta ja viihtyisyyttä sekä tuoden asukkaille uusia ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Suunnitelmien myötä alueelle rakentuu nykyaikainen puuasumisen ja liiketilojen muodostama puukeskusta sekä viihtyisä satama-alue.
Näiden lisäksi kunnan elinvoimaisuutta, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan alueelle rakennettavien puupolun, puutaidepolun sekä myöhemmin suunniteltavien lasten puuhapuiston ja osallistavan ympäristötaideteoksen myötä, kertoo kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen.

Hankkeen tuloksena syntyy myös konkreettinen toteutusmalli puukylän rakentamiseen, joka ohjaa kunnan talousarvion ja investointiohjelman toteutusta taloussuunnitteluvuosina 2022-2025. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy digitaalinen 3D malli alueesta sekä 3D tulostettu pienoismalli, joiden avulla osallistetaan ihmisiä, päättäjiä, yrityksiä ja kunnan työntekijöitä puurakentamisen ideaan ja kunnan kehittämiseen. Hankkeessa syntyy myös Puusta rakennettu pienoismalli kuntalaiskeskustelun pohjaksi. Eli hankkeen tuloksena syntyy tiekartta Keiteleen puukylän kehittämiseen sekä tuotteistus sen toteutukseen.

Puukylä – hanke on osa Keiteleen uutta kuntastrategiaa ja sen toteutusta, jossa luonto, metsä ja puu materiaalina ja raaka-aineena, sekä Keiteleen kuntakeskuksen kehittäminen puurakentamista hyödyntäen on nostettu esille tärkeänä kokonaisuutena.

Hankkeen toteutusaika 1.6.2021 – 30.6.2022.