Puuviesti - Kattava tietopaketti alan ammattilaisille

Betonisen kerrostalon hiilijalanjälki on jopa 75 prosenttia isompi kuin puisen – puukerrostaloja rakennetaan nyt erityisesti Tampereella

Puu on kerrostalon rakennusmateriaalina Suomessa vielä harvinainen.

Uusi puukerrostalo on vielä melko harvinainen näky, mutta niiden määrä kasvaa tasaisesti.

Eniten puukerrostaloja rakennetaan tällä hetkellä Tampereella, jossa varmoja ja todennäköisiä hankkeita on vireillä yhteensä kymmenen.

Tampereen apulaispormestari Jaakko Stenhäll (vihr) on kärkisijaan tyytyväinen.

– Kyllähän se hyvältä kuulostaa, vaikka luvut ovat vielä pieniä.

Ympäristöministeriön tilaaman selvityksen mukaan Suomessa oli viime marraskuussa rakenteilla tai suunnitteilla yhteensä 63 vähintään kolmekerroksista puukerrostaloa. Se on suhteellisen vähän.

Puu on Suomessa yleinen, tunnettu ja arvostettu rakennusmateriaali, mutta kerrostalomarkkinoilla betoni jyrää edelleen.

Ympäristöministeriön arvion mukaan pientaloista lähes 90 prosenttia on puurunkoisia. Rivitaloistakin noin 60 prosenttia tehdään puusta, mutta kerrostaloista puisia on vain noin kuusi prosenttia.

Tulevaisuuden rakennusmateriaali

Yksi Tampereelle jo valmistuneista uusista puukerrostalokohteista on Härmälässä. Yksiöt ja kaksiot tekivät kauppansa kolmessa kuukaudessa.

Rakennuttajalle kohde oli ensimmäinen yli kaksikerroksinen puukerrostalo. Lehto Asuntojen hankepäällikkö Hannu Tuohi uskoo puukerrostalojen yleistyvän edelleen.

– Puu on tulevaisuuden rakennusmateriaali. Puukerrostaloja tuskin nähdään aivan kaupunkien keskustoissa, mutta esimerkiksi kantakaupungissa on paljon mahdollisuuksia.

Hänen mukaansa alan yritysten pitää saada lisää kokemusta puukerrostalojen rakentamisesta, mutta myös valtiolta, kaupungeilta ja kunnilta tarvitaan apua.

– Tampereen kaupunki on tehnyt konkreettisia asioita puurakentamisen hyväksi, siitä pitää antaa kiitosta.

Puukerrostalojen rakentamista on Tampereella edistetty muun muassa kaavoituspäätöksillä.

Puurakentaminen pienentää ilmastopäästöjä

Tampere ja 13 muuta Pirkanmaan kuntaa ovat mukana hankkeessa, joka pyrkii lisäämään puun käyttöä kerrostalojen rakennusmateriaalina.

Kuntien lisäksi mukana ovat Metsäkeskus, Tampereen yliopisto ja useat rakennusalan yritykset. Tavoitteena on, että Pirkanmaalla joka kymmenes uusi kerrostalo rakennettaisiin puusta.

Tampereen kaupungin apulaispormestarin Jaakko Stenhällin mukaan puukerrostalojen suosimiseen on hyvä syy.

– Itse ajattelen eniten sitä, että hiilijalanjäljen piikki rakentamisvaiheessa jää pienemmäksi, kun betoni korvataan puulla. Puurakentamisen hiilijalanjälkeä on myös laskettu.

Teknologian tutkimuskeskus VTT vertasi Helsingissä rakennettuja, pohjaratkaisultaan identtisiä puisia ja betonisia kerrostaloja. VTT:n laskelman mukaan betonisen kerrostalon hiilijalanjälki oli noin 75 prosenttia suurempi kuin puusta tehdyn kerrostalon.

VTT:n arvion mukaan puurakentamista Euroopassa edistävät muun muassa biotalouden kasvu ja ilmastopolitiikka. Jarruttavia tekijöitä sen sijaan ovat puurakentamisen verrattain korkeat kustannukset ja suurten yritysten muutosvastarinta.

Opiskelijat asumaan puukerrostaloihin

Tampereella puukerrostalojen rakentamiseen osallistuu vahvasti myös Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toas.

Säätiöllä on vireillä useampi iso puukerrostalohanke eri rakennuttajien kanssa. Esimerkiksi Tampereen yliopistollisen sairaalan viereen alkaa todennäköisesti jo loppuvuonna nousta kahdeksankerroksinen, puumoduuleista rakennettava opiskelijatalo.

Toasin toimitusjohtajan Kirsi Kosken mukaan säätiö haluaa olla mukana puukerrostalorakentamisen edistämisessä. Toasin hallitus on päättänyt, että rakennusmateriaalia harkitaan joka kohteessa tarkkaan.

– Yritämme hakea realistisia toteutustapoja, niin ettei hintalappu nouse liian korkeaksi. Haluamme olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa ainakin niin, että emme vie sitä väärään suuntaan.

Valtio tukee puurakentamista eri tavoin

Paikallisten hankkeiden lisäksi puukerrostalojen rakentamista halutaan edistää myös valtiotasolla. Rakennuttajille on tarjolla konkreettisia porkkanoita.

Muutama viikko sitten esimerkiksi ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) ilmoitti, että puun käyttöä edistetään valtion tukemassa ARA-asuntotuotannossa:

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma pyrkii lisäämään puun käyttöä asuntojen, julkisten rakennusten ja suurien rakenteiden kuten siltojen ja hallien rakentamisessa.

Taustalla on Suomen ympäristö- ja ilmastostrategia. Rakentamisen hiilijalanjälkeä pitää pienentää, jotta kova tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali olisi mahdollista saavuttaa.

Arkta rakentaa Tampereen Vuorekseen Suomen suurimman puurakenteisten kerrostalojen kokonaisuuden

Tampereen Vuorekseen alkaa rakentua Kuusikko – kuuden puurunkoisen kerrostalon kokonaisuus, johon tulee noin 13 600 kerrosneliötä. Näin isoa määrää puukerrostaloneliöitä yhtenä hankkeena ei ole toteutettu Suomessa aiemmin.

Hankkeelle on muodostunut työnimeksi Kuusikko. Hanke on Euroopan mittakaavassakin iso kokonaisuus. Aiemmin toteutetut puurakenteiset kerrostalohankkeet ovat olleet pienempiä kokonaisuuksia tai yksittäisiä hankkeita. Hankkeen kehittäjänä ja KVR-urakoitsijana toimii Arkta Rakennus Oy.

Taustalla Tampereen kaupungin tavoitteet hiilineutraaliudesta

Puurunkoiseen rakentamiseen rohkaisevat Tampereen kaupungin tavoitteet hiilineutraalisuuden osalta vuoteen 2030 mennessä (Kestävä Tampere 2030). Tampereen kaupungin puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä modernia puurakentamista Tampereella ja Pirkanmaalla sekä edistää puurakentamisen osaamista ja yritystoimintaa. Erityiskohteena on Vuoreksen Isokuusi, jonne rakentuu yksi Suomen suurimpia moderniin puurakentamiseen perustuvia asuinalueita.

– Tampereen kaupunki on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Haluamme edistää puurakentamista, koska puu on uusiutuva materiaali ja ilmaston kannalta positiivinen valinta. Se sitoo hiiltä pitkäksi aikaa ja puurakennukset toimivat näin hiilivarastoina. Tämä Isokuuseen rakentuva hankekokonaisuus vie Tamperetta ison loikan eteenpäin puurakentamisen saralla, mistä olemme erittäin tyytyväisiä, kertoo Tampereen kaupungin apulaispormestari Aleksi Jäntti.

Arkta haluaa olla mukana edistämässä puurakentamisen ratkaisuja asuntorakentamisen saralla.

– Arkta Rakennus Oy on ensimmäistä kertaa toteuttamassa Pirkanmaalla puurakenteista kerrostalokohdetta. Oppia on haettu konserniin kuuluvalta Arkta Reposelta, joka on erikoistunut puukerrostalorakentamiseen pääkaupunkiseudulla. Näin osaaminen koko konsernissa laajenee, kertoo Arkta Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Hanna Marttila.

Arkta Reponen oli mukana Helsingissä toteutetussa hankkeessa, jossa vertailtiin puu- ja betonirunkoisen kerrostalon eroja suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa vuosien 2018-2020 aikana. Puurunkoisen kerrostalon hiilijalanjälki on todistetusti betonirakenteista pienempi kaikissa rakentamisen vaiheissa.

Rakenneratkaisuna puurankarunkoiset suurelementit

Kuusikko toteutetaan puurankarunkoisina suurelementteinä, välipohjina on kertopuiset ripalaatat. Myös CLT-levyä käytetään parvekelaatoissa sekä hissihuilujen seinissä. Puuelementtitoimittajana hankkeessa on suomalainen puuelementtitoimittaja VVR Wood, joka valmistaa kaikki elementit pohjoisen hitaasti kasvaneesta, tiheäsyisestä havupuusta. Puun alkuperäseurannalla – PEFC:llä varmennetaan, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. VVR Wood vastaa koko kohteen puuelementtien kokonaistoimituksesta aina asennukseen saakka. VVR Wood on ollut toteuttamassa useita puukerrostalo kohteita niin Suomeen kuin Norjaankin ja näin tuo kokemuksensa myös Kuusikon toteutukseen.

– Kuusikon työmaalla kaikki rakentaminen tehdään sääsuojan alla vesikattovaiheeseen asti, näin vältytään rakenteiden kastumiselta, kertoo Arktan tuotantopäällikkö Jarkko Valoma.

– Rakentamisessa olennaista on myös elementtien varastointi ja kuljettaminen työmaalle, jona aikana huolehditaan etteivät ne pääse kastumaan, työmaavastaava Kari Korpisaari jatkaa.

Kohteen tilaajina A-Kruunu sekä TA-Asumisoikeus Oy

Kohteen kuudesta puukerrostalosta TA-Asumisoikeus Oy:lle rakennetaan 3 taloa, joihin tulee yhteensä 103 asumisoikeusasuntoa ja A-Kruunulle 3 taloa, joihin tulee yhteensä 92 vuokra-asuntoa.

– Kun avautui mahdollisuus tämän puukerrostalohankkeen toteuttamiselle, emme epäröineet hetkeäkään aloittaa Pirkanmaalla ensimmäistä puukerrostalohankettamme pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Arkta Rakennus Oy:n kanssa. Lukuisat yhteiset onnistuneet hankkeet Arkta Rakennuksen kanssa kahden vuosikymmenen aikana sekä hyvät kokemukset ensimmäisistä puukerrostalohankkeistamme pääkaupunkiseudulla Arkta-Reposen kanssa loivat luotettavan pohjan askeleelle uudenlaisen kerrostalorakentamisen aikakauteen, toteaa TA-Yhtiöiden Pirkanmaan aluejohtaja Sami Lehto.

– Tämä hanke on meille tärkeä, koska puurakentamisen ja rakentamisen vähähiilisyyden edistäminen on tärkeä osa yhtiölle annettuja tehtäviä. Arkta-Reposen kanssa olemme toteuttaneet erinomaisen puukerrostalohankkeen Helsingissä ja uskon, että yhteistyö tässä Tampereen hankkeessa toteutuu samalla tavalla jouhevasti, toteaa A-Kruunu Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.


FAKTA

Arkta-konserni rakentaa Tampereen, Helsingin ja Vaasan seudulla. Konserniin kuuluvat asuinrakentamiseen erikoistunut Arkta Rakennus Oy, puukerrostalojen rakentamisen edelläkävijänä tunnettu Arkta Reponen Oy, uudis- ja korjausrakentamisurakointiin erikoistuneet Arkta Rakennuskultti Oy ja Arkta Kultti Oy sekä betonielementtitehdas Arkta Laatuseinä Oy. Meitä arktalaisia on jo yli 230. Teemme tiloja ihmisille, koteja, kouluja, päiväkoteja, terveyskeskuksia, liikuntapaikkoja ja toimitiloja. Liikevaihtomme 2019 oli