Puun käyttö väheni vuonna 2022

Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2022 yhteensä 78,7 miljoonaa kiintokuutiometriä. Määrä väheni edellisvuodesta kahdeksan prosenttia.

Pääosa raakapuusta eli suoraan metsästä käyttöön päätyvästä runkopuusta kuluu metsäteollisuustuotannon raaka-aineena. Vuonna 2022 metsäteollisuudessa käytettiin raakapuuta 65,2 miljoonaa kuutiometriä eli kymmenen prosenttia edellisvuotta vähemmän.

–  Metsäteollisuuden tuotantomäärät laskivat ja puun käyttö väheni talouden suhdanteiden, tuotantokapasiteetin supistumisen sekä alkuvuoden työtaistelutoimien seurauksena, kertoo yliaktuaari Tuomas Niinistö Lukesta.

Puutuoteteollisuudessa jalostettiin raakapuuta 29,4 miljoonaa kuutiometriä eli kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yli puolet raakapuusta, 35,8 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin aiempien vuosien tapaan massateollisuudesta. Kaikkiaan massateollisuuden puunkäyttö kuitenkin laski 14 prosenttia.

lianapressfile-1682336144882.png

Metsäteollisuuden tuontipuun käyttö pienentyi alle puoleen

Metsäteollisuudessa käytettiin kotimaista tukki- ja kuitupuuta 61,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä väheni edellisvuodesta kaksi prosenttia. Tuontiraakapuun käyttö romahti Venäjän puuntuonnin päätyttyä 3,9 miljoonaan kuutiometriin. Tuontipuun määrä oli 60 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Metsäteollisuuden tuontiraakapuusta 1,2 miljoonaa kiintokuutiometriä oli massateollisuudessa käytettyä tuontihaketta ja -purua.

Raakapuun ohella metsäteollisuustuotannossa kului kotimaista sivutuotepuuta eli haketta ja purua kaikkiaan 9,2 miljoonaa kuutiometriä.

 

Energiantuotannon tuontipuu korvautui kotimaan metsistä

Ennakkotiedot kertovat, että energiantuotannossa raakapuuta kului kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, kaikkiaan 13,4 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä 7,0 miljoonaa kuutiometriä poltettiin pienpuusta sekä järeästä runkopuusta valmistettuna metsähakkeena lämpö- ja voimalaitoksissa. Loput määrästä kului halkoina ja klapeina sekä metsähakkeena pientaloissa.

Lämpö- ja voimalaitosten käyttämän tuontihakkeen määrä romahti, kun hakkeen kokonaistuonnin ja tuontihakkeen metsäteollisuuskäytön erotuksen perusteella sitä päätyi poltettavaksi 0,5 miljoonaa kuutiometriä.

 

Lue lisää tästä