Täsmätietoa kiireellisistä varhaisperkaus- ja taimikonhoitokohteista Wuudiksen ja Terramonitorin uuden palvelun avulla

Metsänhoitorästit ovat kasvaneet 1990-luvulta alkaen. Suomessa oli taimikonhoito- ja ensiharvennusrästejä 1,5 miljoona hehtaaria vuonna 2019 Luonnovarakeskuksen mukaan. Tekemätöntä hoitotyötä olisi tuhansille uusille tekijöille vuositasolla.

Wuudis Solutions ja Terramonitor ovat tehneet yhteistyösopimuksen, missä yritysten osaamisvahvuudet tarjotaan laajana data- ja metsänhoitotöiden ohjaus- ja laadunhallintapalveluna Wuudis-palvelun kautta.  Palvelu on Suomessa aluksi saatavissa pilotteihin, missä Wuudista edelleen kehitetään pilotoivien yritysten, metsänhoitoyhdisten ja yhteismetsien liiketoimintatarpeisiin. Samanaikaisesti palvelukonseptia pilotoidaan mm. Espanjassa ja Afrikassa.

”Olemme integroineet Terramonitorin satelliittimonitorointipalvelut  ja hakupalveluja avoimista tietolähteistä Wuudis-palveluun, minkä avulla metsätoimijat ja metsänomistajat saavat tietoonsa metsissään olevat kiireelliset varhaisperkaus- ja taimikonhoitokohteet. Taimikonhoitotarve perustuu Terramonitorin kehittämään VESA-indeksiin, arvioon taimikon rehevöityneisyydestä ja analyysiin taimikonhoitotarpeesta”, paljastaa toimitusjohtaja Seppo Huurinainen Wuudikselta.

”Terramonitorin kehittämä globaali satelliittidatapalvelu kattaa koko maapallon. Suomessa olemme kehittäneet VESA-indeksi palvelua, joka perustuu optiseen ja jatkuvasti päivittyvään satelliittikuvamosaiikin analysointiin tekoälyä hyödyntämällä. Satelliittikuvien historia-aikasarja  analysoi ajankohdan, jolloin kasvillisuusindeksi on ollut korkein kasvukauden aikana ja analysoi todennäköisyyttä metsähoitotöiden kiireellisyydelle, kertoo toimitusjohtaja Joni Norppa Terramonitorita.

Nyt julkaistu Wuudis-palvelu toimii palveluyrityksen metsävara-, monitorointi- ja operaatiojärjestelmänä tai täydentää käytössä jo olevia järjestelmiä tarjoamalla tosiaikaisen, helppokäyttöisen ja muista palveluista riippumattoman tavan löytää varhaisperkaus- ja taimikonhoitokohteita sekä hallita kaikenlaisia metsässä tapahtuvia töitä ja omavalvontamittauksia uusien karttatasojen ja mobiilipalvelujen avulla. Käytännössä Wuudis tarjoaa nyt digityökalut, joilla on helppo kommunikoida metsänomistajien kanssa ja päättää kiireellisten metsänhoitotöiden teettämisestä ajoissa, jolloin myös kustannukset ovat paremmin ennustettavissa.


Lisätietoja:

Seppo Huurinainen, CEO
+358 44 5814 950
seppo.huurinainen@wuudis.com

Joni Norppa, CEO
+358 50 360 8096
joni.norppa@terramonitor.com


Wuudis Solutions Oy

Wuudis Solutions Oy on metsän digitalisaation edelläkävijäyritys. Wuudis-palvelut tuovat biotalouden arvoketjujen kaikille toimijoille Big Dataa, tekoälyä, koneoppimista ja mobiilia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja minimoida kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia. Palvelut mahdollistavat biomateriaali- ja henkilöresurssien optimoinnin sekä entistä älykkäämpien ja tuottavampien liiketoimintamallien käytön. Wuudis tekee (etä)metsäomaisuuden hallinnan helpoksi.

Katso lisää: http://www.wuudis.com 

Satellio Oy

Terramonitor on avaruusdatayritys. Kehittämämme globaali satelliittidatoihin perustuva palvelu kattaa yli 100 miljoonaa yksittäistä satelliittikuvaa. Teknologiamme perustuu tehokkaisiin ja automatisoitujen datan prosessointiketjuihin ja tekoälyn hyödyntämiseen. Missiomme on tehdä avaruusdatasta helppoa ja yksinkertaista käyttää sekä auttaa asiakkaitamme tekemään parempia ratkaisuja.

Katso lisää: http://www.terramonitor.com