Inspiroivan oppitunnin lisäksi koululle jää vierailulta tuotesalkku, joka esittelee metsäteollisuuden tuttuja ja uudempia tuotteita. Puurakentaminen on nyt uudistetussa salkussa aiempaa vahvemmin esillä.

Puolet nuorista pitää metsäalaa tärkeänä ilmastonmuutoksen torjumisessa – alan mahdollisuudet silti osin tuntemattomia

Metsäteollisuuden ekologiset tuotteet ja kestävä metsänhoito hillitsevät ilmastonmuutosta. Puolet nuorista pitääkin metsäalaa tärkeänä ilmastonmuutoksen torjumisessa (Nuorten metsäbarometri 2019), mutta moni ei tunne alan tarjoamia urapolkuja. Laaja koulukampanja tuo alan mahdollisuuksia näkyviksi maaliskuussa.

Metsäteollisuuden yhteisen Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan tavoitteena on lisätä alan tunnettuutta. Kevään aikana toteutettavassa kampanjassa metsäalan ammattilaiset kertovat 8.-luokkalaisille alan opiskelu- ja työmahdollisuuksista, vastuullisuudesta sekä puusta valmistettavista tuotteista.

Vuodesta 2013 lähtien järjestetyssä kampanjassa on mukana 350 koulua. Ilmoittautumisten perusteella kampanja tavoittaa 28 000 oppilasta eli noin puolet ikäluokasta. Kouluissa käyvät lähettiläät työskentelevät metsäalalla hyvin erilaisissa tehtävissä tehdastuotannosta ylimpään johtoon.

– On erityisen hienoa, että kampanjassa on mukana hyvin erilaisista taustoista tulevia lähettiläitä. Ketkäpä olisivat parempia kannustamaan nuoria metsäalalle kuin ammattilaiset itse. Jokainen voi löytää urapolkunsa metsästä, sanoo kampanjaa koordinoiva Reetta Pilhjerta Metsäteollisuus ry:stä.

Kestävä tulevaisuus tarvitsee uusia tekijöitä

Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 42 000 työntekijää, joista neljännes eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eläköitymisten lisäksi investoinnit lisäävät osaavan työvoiman tarvetta.

Koulukampanjan ydinviesti on, että metsäalalla riittää töitä ja kouluttautumalla alalle pääsee kehittämään kestäviä ratkaisuja uusiutuvasta raaka-aineesta.

– Nuorten metsäbarometrin mukaan ilmastonmuutos on nuorten yleisin huolenaihe. Metsäalalla tehdään merkityksellistä työtä kestävän tulevaisuuden eteen, Pilhjerta kertoo.

Metsäteollisuus ry koordinoi koulukampanjaa. Kampanjaa toteuttavat lisäksi Suomen Metsäyhdistys, DS Smith, Koskisen Oy, Kotkamills Oy, Metsä Group, Pölkky Oy, Sappi Finland I Oy, Stora Enso Oyj, Tornator Oyj, UPM Kymmene Oyj sekä Versowood Oy.

Lisätietoja: Reetta Pilhjerta, asiantuntija, osaaminen ja vetovoima p. 040 675 1765, reetta.pilhjerta@forestindustries.fi

Kampanjan sivusto: www.mahdollisuuksienmetsa.fi