Metsäsäätiön Erno Järvinen: Ekologisten arvojen kasvu sataa puun käytön laariin

Puurakentamisen läpimurto on käsillä

Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajana lokakuussa 2019 aloittanut MMM Erno Järvisen mukaan Metsäsäätiö haluaa olla mukana vahvasti puurakentamista edistävissä ja mahdollistavissa hankkeissa.

– Tuemme puurakentamista edistävää tutkimusta, koulutusta ja viestintää, jolla tehdään puurakentamista ja puuarkkitehtuuria tunnetuksi. Olemme mukana koko metsäsektorin arvoketjussa kannolta kerrostaloon edistämässä puun ja puutuotteiden käyttöä.

– Uskon että Metsäsäätiön hankkeet lisäävät puun käytön mahdollisuuksien tunnettuutta ja muuttavat myös asenteita metsänkäyttöä kohtaan myönteisimmiksi. Vaikka paperin valmistus supistuu, puun ja siihen pohjautuvien tuotteiden määrä taas toisaalla kasvaa.

Järvinen uskoo, että puurakentamisen kasvun tukemisessa tarvitaan poliittista ohjausta. – On hyvä, että meillä on hallituksen asettama ja rahoittama puurakentamisen edistämisohjelma, mille on asetettu kunnianhimoinen tavoite kaksinkertaistaa puurakentamisen määrä. Poliittista ohjausta käytetään puurakentamisen edistämiseksi vahvasti esimerkiksi Ranskassa, missä pormestari voi käytännössä määrätä koulun tai päiväkodin materiaalin.

– Kuntapäättäjillä on tässä suuri rooli myös Suomessa. Onneksi monessa kunnassa uuden koulun tai päiväkodin rakentamisessa puusta on tullut todellinen vaihtoehto. Me tiedämme, että puurakentaminen Suomessa on jo nyt kustannustehokasta ja tekniset ratkaisut ovat valmiita.

Nyt on aika puurakentamisen läpimurrolle

Metsäsäätiö rahoittaa parhaillaan Kuhmon Tuupalan koulussa tehtävää puurakentamisen terveysvaikutuksia selvittävää tutkimusta. – Kun odotusarvo hyvän sisäilman ja myönteisten terveysvaikutusten suhteen on puurakentamisessa korkealla, haluamme olla myötävaikuttamassa tieteellisen näytön saamista tähän. Tuupalan koulu on puurakentamisen hieno näyteikkuna ja esimerkki puurakentamisen mahdollisuuksista koulurakentamisessa.

– Puurakentamisen myönteiset ilmastovaikutukset, kotimainen raaka-aine ja aluetaloudelliset vaikutukset ovat syitä, miksi Metsäsäätiö haluaa olla edistämässä puurakentamista. On hyvä muistaa, että pelkällä säädösohjauksella ja politiikkatoimilla ei synny riittävästi tulosta. On vahvistettava puurakentamisen suunnittelun ja toteuttamisen osaamista sekä kehitettävä teollisia toimia puurakentamisen ratkaisuja.

Nyt on ikkuna avoinna Järvisen mielestä puurakentamisen läpimurrolle, kun toimitaan samaan suuntaan oikein. – Tätä käsillä olevaa tilannetta ei saa hukata. Hyvä esimerkki on Viro, missä on kehitetty maailman johtava puurakentamisen teollisen esivalmistuksen järjestelmä. Meilläkin on menty oikeaan suuntaan, kun alalle on syntynyt välijalostavaa teollisuutta rakennusteollisuuden tarpeisiin.

– Kustannustehokkuus ja toimivat teolliset ratkaisut lisäävät puurakentamisen uskottavuutta myös rakennusteollisuuden piirissä. Puurakentamisen on oltava kannattavaa kaikille toimijoille.

Puurakentaminen lisää kestävän metsätalouden ymmärrystä

Keskeisiä metsäviestinnän kohteita ovat Järvisen mukaan olleet esimerkiksi lapset ja nuoret, joille kerrotaan metsätalouden mahdollisuuksista niin ammatillisessa mielessä kuin uusien tuotteiden kannalta. – Haluamme olla mukana esimerkiksi puurakentamisen tunnettuuden lisäämisessä, koska se lisää kestävän metsätalouden ymmärrettävyyttä. Puurakentaminen on samalla hyvä esimerkki siitä, miten voimme osoittaa metsätalouden olevan tulevaisuuden ala ja sen tarjoavan monipuolisia mahdollisuuksia.

– Kun metsäkeskustelussa pelataan mielikuvilla, joskus kestävästä puunjalostuksen lopputuotteesta kertominen lisää ymmärrystä metsätalouteen enemmän kuin puhuminen metsästä. Tavoitteemme on osoittaa, että kestävässä metsätaloudessa taloudelliset ja ilmastotavoitteet voidaan yhdistää. Kun tämä on varsinkin lasten ja nuorten mielissä mustavalkoinen joko-tai -asetelma, siihen tulee vastata oikeilla faktoilla ja oikeilla mielikuvilla.

Ekologisten arvojen kasvu sataa puutuotteiden laariin

ärvinen uskoo, että tietoon ja asenteisin voidaan vaikuttaa. – Olemme säätiönä mukana rahoittamassa ”Metsien Suomi” -viestintäkampanjaa ja Heurekan ”SuperPUU” -näyttelyä, joka siirtyy koronan takia myöhemmin avattavaksi. Näillä esittelemme suurelle yleisölle puun loppukäytön mahdollisuuksia kuten puurakentamista ja kuvaamme esimerkein esimerkiksi hiilen kiertoa ja metsän ja puutuotteiden hiilen sidontaa.

– Kun metsänomistajat rahoittavat toimintaamme puukaupoillaan, me toteutamme hankkeita lapsista päättäjiin. Varsinkin lasten ja nuorten suhteen haluamme vastata siihen mielikuvamaailmaan, missä he elävät. Siksi kestävän metsätalouden kokonaisvaltainen ymmärtäminen on tärkeää. Kun mielikuvien voima on mahtava, ei niihin voi vastata muulla kuin kun oikeaa tietoa jakamalla mielikuvien keinoin.

Järvinen näkee metsäelinkeinolla hyvän tulevaisuuden, koska uusiutuvien tuotteiden kysyntä kasvaa. – Ekologisten arvojen kasvu sataa myös puurakentamisen laariin. Suomen hyvinvointia on rakennettu aina metsien varaan ja tullaan rakentamaan jatkossakin. Se kehittäminen on ihan omissa käsissämme.