Euroopan komission Green Deal on mahdollisuus Suomelle – EU:n tulisi tunnustaa metsien taloudellisen käytön merkitys

Euroopan komission Green Deal on onnistuessaan mahdollisuus Suomen maa- ja metsätaloudelle. Maa- ja metsätaloussektoreilla on valmius ja vahva halu tuottaa kestäviä ilmastoratkaisuja. Väestön lisääntyessä ruuan tarve maailmassa kasvaa joka vuosi. Suomessa maataloustuotantoa on kehitetty pitkäjänteisesti huomioimaan Green Dealin keskeisiä tavoitteita. Maa- ja metsätalous tuottaa ruuan, kuidun ja energian lisäksi runsaasti ilmasto-, biodiversiteetti- ja ympäristöhyötyjä ja ekosysteemipalveluja, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Suomen hallituksella on nyt oiva mahdollisuus viedä Suomessa esimerkillisesti hoidettuja asioita eteenpäin eurooppalaisina Green Deal kärkihankkeina. Eläinten terveys ja hyvinvointi sekä antibioottien käytön vähentäminen voivat olla kärkenä.

Suomen metsätalous voi toimia esimerkkinä, miten puuta voidaan tuottaa ilmasto- ja ympäristökestävällä tavalla.

– On kuitenkin pettymys, että komission Green Deal ei tunnista metsien taloudellisen käytön merkitystä. Suomalainen kestävä metsätalous on sekä monitavoitteista, monimuotoista että taloudellisesti kannattavaa ja pystyy siksi parhaiten vastaamaan myös ilmastohaasteisiin, sanoo Marttila.

– Nyt on mahdollista panostaa EU-lainsäädännön noudattamiseen ja tasapuoliseen toimeenpanoon kaikissa jäsenmaissa.

Green Deal tuo myös haasteita maaseudun elinkeinoille

Marttila muistuttaa, että kestävässä kehityksessä on kolme pilaria. Ei voida edetä vain ympäristökärjellä. Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys on myös huomioitava. EU:n ilmastopolitiikka on katsottava laaja-alaisesti.

– On korostettava paikallisia, eri luonnonoloissa toimivia ratkaisuja, kuten komission puheenjohtaja von derLeyen muistutti parlamentin puheessaan. Ilmastotavoitteiden tiukentuminen muuttaa laajasti koko olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä. Muutoksia tehtäessä ei saa unohtaa hyvää lainsäädännön valmistelua ja muutosten vaikutusten arviointia, Marttila sanoo.

Marttila toivoo, että komissio ottaa sektorit ja sidosryhmät mukaan Green Dealin sisällön rakentamiseen.

Jäsenmailla on suuri rooli luontopääomien turvaamisessa. Suomessa nykyisiä strategioita ja ohjelmia käytetään tehokkaasti. Jäsenvaltioita tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja huomioida jo tehty työ, kun asetetaan uusia tavoitteita kestävyydelle.

Teksti:
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry