Puumessut 2023

Puumessut kokoaa koko toimialan yritykset ja ammattilaiset Jyväskylään jälleen 6.-8.9.2023.

 Yli 30 vuoden ajan puualan lipunkantajana toiminut tapahtuma keskittyy puuteollisuuden tekniikkaan, puusepänteollisuuteen ja puuntyöstöteknologiaan. Tehokas alihankintaketjutus ja koko puualan uusimmat tulevaisuuden innovaatiot ovat messuilla vahvasti mukana.

 

Suomalaisen sisustuksen kulmakivi on puu

Puu sisustuksessa -näyttely esittelee Pro Puu ry:n projektin kautta luotuja uudenlaisia, moderneja ja ammattitaidolla suunniteltuja sekä valmistettuja sisustusratkaisuja, jotka ovat syntyneet eri tekniikoita ja puumateriaaleja hyödyntäen. Näyttely on esillä Suomen käsityön museon Aulagalleriassa 22.5.–29.8.2021.

Osaavien suunnittelijoiden ja valmistajien käsissä syntyneiden tuotteiden ja teosten on haluttu vaikuttavan positiivisesti julkisten tilojen taidehankintoihin ja madaltavan kynnystä ottaa käyttöön valmiiksi tuotteistettuja, puuhun ja taiteeseen suuntautuneita sisustusratkaisuja.

Teoksissa ja tuotteissa on kiinnitetty huomiota useisiin eri kriteereihin: visuaalisuuteen, modulaarisuuteen, skaalattavuuteen, tuotteistettavuuteen ja akustisiin ominaisuuksiin, valoon sekä kestä-vään tuotantoon. Toteutuksen tulisi täyttää myös julkisten tilojen vaatimukset, kuten: asennustapa, huollettavuus, turvallisuus, kestävyys ja paloturvallisuus.

Suunnitteluvaiheessa tekijöiden toivottiin harkitsevan toteutusmahdollisuuksia myös modernein puuntyöstötekniikoin: erilaiset painatustekniikat, hiekkapuhallus, CNC-jyrsintä, laser- ja vesileikkaus sekä erilaiset sekatekniikat. Massiivipuun lisäksi soveltuvia materiaaleja ovat erilaiset puujalosteet, kuten vaneri ja ohutviiluvaneri, lastulevy sekä puukomposiittimateriaalit.

Näyttely oli esillä Pro Puu -galleriassa Lahdessa 4.2.–30.3.2021.

Näyttelyn tekijät ja teokset

KESÄ –RELIEFI ja –MOBILE / Muotoilija Inni Pärnänen
www.inni.fi

AALTO LAINEILLA & KASVU / Puutaiteilija Jouko Kärkkäinen
www.joukokarkkainen.com

VISARYIJY / Muotoilija Elina Sahlgren

LEHTI / Muotoilija Hannu Kähönen
www.creadesign.fi

HAASIA / Sisustusarkkitehti Simo Heikkilä
www.periferiadesign.fi

MELT / Hienopuuseppä Antrei Hartikainen
www.antreihartikainen.fi

VUOJET ja WÄNKYRÄ / Rakennusarkkitehti Timo Suutari
www.archwood.fi

VARHO / Sisustusarkkitehti Petri Vainio
www.doctordesign.fi

PINO / Muotoilijat Mikko Kentta ja Kirsi Pasanen
www.muoto2.fi

MELT / Hienopuuseppä Antrei Hartikainen
www.karinwidnas.fi