Teollisuusliitto viittaa kintaalla sahojen ja vaneritehtaiden kilpailukyvylle

Metsäteollisuus ry pitää Teollisuusliiton sunnuntaina antamaa ilmoitusta kaksiviikkoisen lakon pidentämisestä viikolla vastuuttomana. Teollisuusliitto on jo pitempään osoittanut toimillaan, että sitä ei kiinnosta sopiminen vaan pelkästään lakkoilu.

– Metsäteollisuus ry on valmis hakemaan ratkaisua myös Teollisuusliiton kanssa mahdollisimman nopealla aikataululla. Neuvottelutulos syntyy vasta, kun saamme sovittua kustannuskilpailukykyä parantavista työehdoista, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen sanoo.

Teollisuusliito ei ole ryhtynyt aitoihin neuvotteluihin ja yhdessä sopimiseen, vaan se alkujaankin katkaisi mekaanisen metsäteollisuuden neuvottelut kesken yhdessä sovittua neuvotteluprosessia. Teollisuusliitto on levittänyt virheellisiä tietoja työnantajien esityksistä, ja yrittänyt rajata tes-kierroksen koskemaan pelkästään kiky-tuntien kohtaloa.

Sahojen ja vaneritehtaiden kilpailukykyä pitää parantaa työajan lisäksi muita työehtoja kehittämällä. Suomalaiset sahat ja vaneritehtaat kilpailevat huomattavasti alhaisemman kustannustason alueiden, kuten Baltian, Puolan ja Venäjän, tuotannon kanssa. Esimerkiksi Viroon verrattuna työvoimakustannukset ovat Suomen vaneritehtailla noin kolminkertaiset.

Teollisuusliitto aloittaa maanantaina kolmeviikkoiseksi pitkittyvän lakkonsa yli 40:llä mekaanisen metsäteollisuuden tehtaalla, kuten sahoilla ja vaneritehtailla. Se järjesti vastaavia lakkoja jo joulukuussa mekaanisessa metsäteollisuudessa ja muualla vientiteollisuudessa.


FAKTA

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto. Siihen kuuluu noin 200 000 jäsentä, joista 76 prosenttia on miehiä ja 24 prosenttia naisia. Jäsenemme työskentelevät 35 sopimusalalla. Liitto on Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestön, eli SAK:n, jäsen.

Kilpailukykysopimus (kiky-sopimus) on kesällä 2016 solmittu työehtosopimus, jonka avulla pyrittiin parantamaan Suomen talouden kilpailukykyä ja työllisyyttä. Sopimus sisälsi palkkatason jäädyttämistä, työajan pidentämistä, lomarahojen leikkauksia ja työnantajamaksujen vähentämistä.[1] Aluksi tarkoituksena oli pidentää päivittäistä työaikaa puolella tunnilla, mutta neuvottelujen myötä pidennys kutistui lopulta puoleen tuntiin viikossa.


Kommentti

Lakko kertoo karua kieltä siitä, miten kaukana yrittäjä ja palkansaaja ovat tällä alalla toisistaan. Lakko tulee aiheuttamaan etenkin pienille ja keskisuurille alan yrityksille tappioita, joiden paikkaamiseen menee pitkään. Ketä se hyödyttää? Uutisten mukaan sopimusneuvotteluissa syyksi on annettu kiky-tunnit. Eli siis puoli tuntia viikossa… 6 minuuttia päivässä lisää työaikaa. Yrittäjät tekevät keskimäärin 24 tuntia enemmän töitä viikossa kuin tavallinen palkansaaja. Miten tähän on tultu? Mikä tätä järjetöntä toimintaa ohjaa? Pelko? Vallan halu. Ammattiliittojen halu pitää kiinni saavutetusta asemastaan, vaikka yhteiskunta on muuttunut todella paljon. Palkansaajille on jäänyt menneisyydestä paljon sellaisia etuja, joilla ei ole tämän päivän kilpailukyvyn kanssa mitään tekemistä. Ikuinen keskustelun aihe pekkaset, sekä kesälomarahat, joita yrittäjät/työnantajat ovat mukisematta maksaneet vuosikausia ei riitä, pitää saada enemmän. Nyt vakuutusyhtiöt ovat myyneet yrittäjille kalliin vakuutuksen ostettavaksi jokaiselle työntekijälle, jotta tämä voi hoidattaa sairauden tai onnettomuuden kohdatessa itsensä parhaalla mahdollisella tavalla, yksityisellä terveysasemalla kuntoon. Nämä ovat hyviä asioita, on tärkeää pitää työntekijöistään huolta. Mutta mihin perustuu järki siitä, että aiheutetaan näille yrityksille suuria ongelmia ja tappioita 6 minuutin vuoksi? En ymmärrä enkä oikein pysty hyväksymään.