Metsäteollisuus ry arvioi: Sahojen ja vaneritehtaiden lakko erittäin todennäköinen, Paperiliiton kanssa neuvottelut käynnissä

Jos metsäteollisuutta uhkaavat laajat lakot toteutuvat, vahingot saattavat nousta lähes miljardiin euroon. Viime viikon neuvottelujen perusteella Metsäteollisuus ry pitää erittäin todennäköisenä, että ainakin Teollisuusliiton sahoille ja vaneritehtaille julistama lakko toteutuu.

Metsäteollisuus ry pitää hyvin todennäköisenä, että mekaanisen metsäteollisuuden sahoja ja vaneritehtaita viikon päästä uhkaava lakko toteutuu. Neuvottelut uusista työehdoista lakolla uhkaavan Teollisuusliiton kanssa eivät juurikaan ole edenneet.

–Teollisuusliittoa eivät aidot neuvottelut ja yhdessä sopiminen näytä kiinnostavan. Se pyrkii yhdenmukaiseen pakettiratkaisuun kaikilla vientialoilla, eikä ymmärrä, että liittokierroksella on tarkoitus sopia toimialakohtaisista työehdoista, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén arvioi.

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden työntekijöitä edustavan Paperiliiton kanssa Metsäteollisuus ry:llä on neuvotteluyhteys. Neuvotteluja on käyty myös viikonloppuna, ja niitä jatketaan maanantaina. Tiistaina osapuolet tapaavat valtakunnansovittelijan.

– Vielä näköpiirissä ei ole ratkaisua, ja erittäin vahingolliset lakot uhkaavat toimialaa. Pöydällä on paljon avoimia asioita, Hollmén jatkaa.

Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyvyn kannalta tes-kierroksella on pelissä huomattavasti enemmän kuin pelkkä niin sanottujen kiky-tuntien kohtalo. Paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden globaalia kilpailukykyä ja tuottavuuden kehittämisen mahdollisuuksia tulisi tukea palkkamaltilla, työaikaratkaisuilla sekä aloittamalla työaika- ja palkanmaksutavan yksinkertaistamiseen tähtäävä kokonaisuudistus. Työehtosopimuksen seisokkityön lisäkustannukset ja työn ulkoistamista koskevat määräykset tulisi saada samanlaisiksi muun vientiteollisuuden kanssa.

Ainakin satojen miljoonien menetykset

Jos Paperiliiton, Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron kaikki viikon päästä alkaviksi ilmoittamat lakot toteutuvat, vahingot voivat nousta suuriksi. Koko metsäteollisuus lamaantuisi kahdeksi viikoksi, sillä lakot kohdistuisivat 110:een tehtaaseen ja yritykseen.

Lakoista aiheutuisi laajoja tuotannonmenetyksiä sekä pidempiaikaisia kilpailuhaittoja. Tuotannonmenetykset olisivat seurausta tehtaiden alasajamisesta ja tuotannon katkeamisesta, pidempiaikaiset kilpailuhaitat aiheutuisivat toimitusongelmista, asiakasluottamuksen horjumisesta ja mahdollisista asiakasmenetyksistä sekä laajemmin siitä, että Suomen maine lakkoherkkänä ja työmarkkinoiltaan epävakaana maana vahvistuisi.

Koko metsäteollisuuden tuotannonmenetykset saattaisivat 14 vuorokauden lakon aikana nousta miltei miljardiin euroon. Mekaanisen metsäteollisuuden lakot voisivat johtaa arviolta 270 miljoonan euron menetyksiin sekä paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden lähes 640 miljoonan euron. Arviot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin toimialan bruttotuotannon arvosta vuonna 2018, jolloin taloussuhdanne oli hyvä.

Metsäteollisuuden viennin halvaantuminen 14 vuorokaudeksi johtaisi siihen, että Suomi voisi menettää jopa 500 miljoonan euron vientitulot. Paperi- ja kartonkituotteet ovat Suomen tärkein vientituote, ja kaikkiaan metsäteollisuuden viennin arvo on Tullin tilastojen mukaan yli 13 miljardia euroa vuositasolla.

Lakoista aiheutuisi myös veromenetyksiä koko yhteiskunnalle. Kahdessa viikossa menetetty metsäteollisuuden suora verokertymä on noin 47 miljoonaa euroa. Lisämenetyksiä tulisi arvoketjun muista osista, sillä lakoista kärsisi koko metsäsektori puukaupasta kuljetuksiin.

Vastuuttomilla lakoilla ammattiliitot tekevät hallaa kaikille suomalaisille – ja etenkin omille jäsenilleen.
– Tällaisten tappioiden jälkeen on varmaa, että palkankorotusvara vain supistuu. Lisäksi kannattavuutta rajusti syövät lakot heikentävät merkittävästi mahdollisuutta säilyttää teollisia työpaikkoja Suomessa, Hollmén toteaa.


Lisätietoja

Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén, p. 040 746 3687

Tietopaketti metsäteollisuuden lakkovahingoista:

https://www.metsateollisuus.fi/tyomarkkinat/lakkovahingot/

Lista lakkojen kohteena olevista tehtaista ja yrityksistä (liitteenä)

Internet: www.metsateollisuus.fi
Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

Wuudis Puunin hiilikaupan todentajaratkaisuksi

Hiilikompensaatiokauppa on voimakkaassa kasvussa. Puoli hehtaaria istutusmetsää sitoo hiilidioksidia noin 6000 kg vuodessa. Tämä määrä vastaa noin 30 000 km autoilun aiheuttamaa hiilidioksidipäästöä, kun metsän kasvu on noin 6 m3/ha/vuosi.

Mikkeliläiset Puuni Oy ja Wuudis Solutions Oy ovat tehneet tänään käyttöönottosopimuksen metsitettävien hiilensidontakohteiden seuranta- ja kommunikointijärjestelmästä. Wuudis Solutions toimittaa Puunille Wuudis Business -palvelun pohjalle rakentuvan ratkaisun, mikä skaalautuu myös hiilikauppa-asiakkaiden toiminnanohjaus-, raportointi- ja kommunikointijärjestelmäksi.  Tämä on suuri edistysaskel hiilikompensaatiokaupan toimitusketjujen kehittämisessä, joiden avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi joutomaiden ja muiden vajaatuottoisten maiden metsitystä.

Wuudis Solutionsin palveluja käytetään tällä hetkellä metsävarojen hallintaan Suomen lisäksi mm. Espanjassa ja Belgiassa. Nyt solmitun sopimuksen myötä Wuudis mukauttaa Wuudis Business -palveluaan niin, että se toimii saumattomasti Puunin omien järjestelmien kanssa. Puuni tarjoaa Wuudis-palvelua myös metsitysasiakkaidensa käyttöön. Helppokäyttöistä Wuudis-palvelua voidaan käyttää tietokoneella, tabletilla tai mobiililaitteella.

”Hiilikompensaatiota hankkivat asiakkaat tarvitsevat luotettavaa ja ennustettavaa tietoa metsityskohteista, niiden tarkasta sijainnista ja kaikista suoritetuista toimenpiteistä ja puuston kasvusta ja määrästä”, toteaa Puunin perustajaosakas Petri Kämäräinen. ”On erityisen tärkeää, että käytettävissä on palveluja, joilla hiilikompensaaatiobisnes voidaan todentaa aukottomasti ja läpinäkyvästi.”

Wuudis Solutionsin toimitusjohtaja Seppo Huurinainen toteaa: ”Mobiili ja web-käyttöliittymässä tapahtuva toimenpiteiden seuranta ja digitaalinen raportointi, jota hallitaan Wuudis Business -palvelulla, hyödyttää toimitusketjun kaikkia osapuolia: metsänomistajia, metsäpalveluyrittäjiä ja hiilikompensaatiota hankkivia tahoja. Läpinäkyvyys luo aina luottamusta.”


Lisätietoja:

Seppo Huurinainen, CEO
+358 44 5814 950
seppo.huurinainen@wuudis.com

Petri Kämäräinen, COO
+358 45 6411 771
petri.kamarainen@puuni.fi

Wuudis Solutions Oy

PUUVIESTI kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta

Toivotamme rauhaisaa joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2020.

Olemme joululomalla: 23.12.2019 – 3.1.2020.