Arvostettu muotoilupalkinto jo 20. kerran muotoilija Tapio Anttilalle

Good Design Award -palkinto jaetaan joka vuosi maailman parhaille uusille tuotteille. Eri kategorioissa kilpailevat maailman kuuluisimmat brändit. Tapio Anttila on osoittanut, että arvostetun jyryn huomion voi herättää myös rehellisellä suomalaisella muotoilulla. Tällä kerralla palkittiin Tapion omaan mallistoon kuuluva JAT-KO ruokailukaluste konsepti. Maailman vanhinta ja arvostetuinta muotoilupalkintoa myöntää Chicagon arkkitehtuuri- ja muotoilumuseo.

”Minulta kysytään usein, miten palkintoja voitetaan ja mitä ne merkitsevät minulle. En kuitenkaan koskaan ajattele palkintoja tai myyntilukuja suunnitellessani tuotteita. Jos teen näin, tuotteet eivät todennäköisesti silloin menesty kummassakaan. Pyrin tekemään aina tuotteita tarpeeseen ja ratkomaan muotoilullani arkipäivän ongelmia. Vastuullisuus on tullut myös voimakkaasti mukaan. Olen hionut tyyliäni pitkään ja uskon, että tuotteideni yksinkertaisuus ja tietty järkevyys tekevät niistä erottuvia kilpaillessani huomiosta maailmalla. Palkintoja tulee, jos on tullakseen. Merkitys on enemmän niiden tuomassa kansainvälisessä julkisuudessa, joka auttaa uusien tuotteiden lanseerauksessa”, pohdiskelee Tapio.

JAT-KO ruokailu sarja on hyvä esimerkki Tapion käytännöllisestä ja kekseliäästä muotoilusta. Laaja sarja mukautuu eri tilanteisiin pienissäkin ruokailutiloissa niin arkena kuin pyhänäkin. Pöydän päässä olevaan laatikkoon voi piilottaa esimerkiksi keittiövälineitä – tai tuoda niitä esille. Eri korkuiset kaapit ja tasot toimivat saarekkeina ja säilytystiloina. Korkein taso muuntautuu tarvittaessa myös etätyöpisteeksi. ”Sarjalla pystyy rakentamaan yhtenäisen, toimivan ja monikäyttöisen ruokailutilan huomioiden yllätysvieraatkin. Ehkä tämä käytännönläheinen ja mutkaton muotoilu on juuri se millä erotun muista”, Tapio miettii.

Monin tavoin palkittu muotoilija

Tapion eri tuotteita on palkittu Good Design Awardilla jo 2004 alkaen. Vuodesta 2011 lähtien palkintoa on juhlittu peräti joka vuosi – kerran tuplasti ja kahtena vuonna jopa kolmella tuotteella. Mukaan mahtuu kaikkea mahdollista lintulaudasta postilaatikkoon. Pääpaino on kuitenkin huonekaluilla ja valaisimilla ja Tapion omasta mallistosta löytyykin 11 palkittua tuotetta. Palkintokaapissa on muitakin merkittäviä palkintoja, muun muassa Vuoden Huonekalusuunnittelija 2012, Kaj Franck -muotoilupalkinto 2018 sekä Pro Finlandia -mitali 2018.

Tapio Anttila -mallisto

Tapio Anttila malliston tuotteita on saatavilla useilta jälleenmyyjiltä Suomessa sekä brändin omasta verkkokaupasta, josta palkittu JAT-KO sarjakin löytyy. Tuotteita myydään myös ulkomaille. ”Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin tueksi tarvitaan tunnettuutta ja näkyvyyttä; palkinnot auttavat tässä oleellisesti”, toteaa Anttila.

Lisätietoja:
Arja Anttila / arja @tapioanttila.com
Tapio Anttila / tapio @tapioanttila.com

ProPuu ry aloittaa Puuviesti -lehden julkaisijana vuoden alusta

Puuviestin -ehden julkaisija vaihtuu, ja lehti saa näin paljon laajemman pohjan kehittää ja kasvaa alan suurimmaksi vaikuttajaksi ja äänenkannattajaksi. Lehti uudistuu, jakelu kasvaa ja sisältö monipuolistuu.

– Näin lehdellä on aidosti ja oikeasti mahdollisuus kasvaa alan suurimmaksi vaikuttajamediaksi, toteaa lähes 10 vuotta lehteä julkaissut Tuula Uitto, Kristalli-Julkaisut.

Vuoden 2022 alusta Puuviestiä alkaa julkaista ProPuu ry ja sitä myöten uutena päätoimittajan aloittaa ProPuun toiminnanjohtaja Hanna Gröndahl.Päätoimittaja Tuula Uitto jatkaa lehden toimittajana ja tuottajana.

  • Olen erittäin iloinen tästä muutoksesta. Yli 30 vuotta vanha alan ammattilehti saa näin aidosti ja oikeasti mahdollisuuden kasvaa alan vahvaksi vaikuttajaksi tuoden alan uutisia, uutuuksia ja ilmiöitä esiin, sanoo päätoimittaja Tuula Uitto/ Puuviesti.
  • Pro Puu -yhdistys on innoissaan tästä mahdollisuudesta, joka lehden julkaisun myötä avautuu. Voimme edistää kotimaisen puun tunnettuutta ja kertoa sen monipuolisesta jalostamista ja käytöstä uudessa mediassa. Puuviesti -lehden sisältö täydentyy uusilla teemoilla, mm. puulajeista, materiaaleista, perinteisistä ja uusista tekniikoista. Sekä asioista ja ilmiöitä, joita yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisesti olemme edistäneet ja toteuttaneet pian 25 vuoden ajan, innostuu toiminnanjohtaja Hanna Gröndahl /ProPuu ry.
  • Puuteollisuusyrittäjät ry on tehnyt tähän mennessä hyvää ja pitkää yhteistyötä Puuviesti-lehden kanssa. Olemme innoissamme Puuviestin ja Pro Puu ry:n yhdistymisestä. Pro Puu ry on aktiivinen puun puolestapuhuja ja yhdistyminen Puuviesti-lehden kanssa tukee ajankohtaista keskustelua puun puolesta, iloitsee toiminnanjohtaja Janne Liias / Puuteollisuusyrittäjät ry

Uusi yhteistyö lisää myös eri yhteisöjen yhteistyömahdollisuutta lehden kanssa ja tulee lisäämään myös lehden sisältöä runsaasti. Lehteen perustetaan uusi toimitusneuvosto, joka koostuu eri alojen ammattilaisista, näin jokaiseen lehteen tulee laajuutta, jonka hyvä yhteistyö mahdollistaa.


FAKTA

Pro Puu-yhdistys on perustettu 20.2.1997. Yhdistyksen tarkoituksena on lujittaa puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista ja aatteellista yhteistyötä. Perustehtävänään se pitää kotimaisten puulajien tunnettuuden edistämistä erinomaisena materiaalina kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa. Yhdistyksen toimintatavalle on ominaista kilta-aate, jossa keskeistä on ammattitaidon kehittäminen ja ammatillinen vuorovaikutus.

Puuviesti on perustettu 1990. Se on puutuoteteollisuuden ammattilehti, joka on vahvasti suomalaista puun jatkojalostusosaamista ja puusepänteollisuutta monipuolisesti esittelevä julkaisu. Lehti keskittyy alan osaajien ja ilmiöiden esittelyyn ja on erinomainen väline ammattilaisten tavoittamiseen ja tietojen välittämiseen sekä olemaan kanavana päättäjien ja yrittäjien välillä. Kristalli-julkaisut on julkaissut Puuviestiä (entinen Woodworking – Puuntyöstö) vuodesta 2013 lähtien.

Visakoivun tunnettuutta ja teollista käyttöä edistämään julkaistiin verkkosivusto ja video

Visakoivu, joka on perinteisesti ollut erilaisten puhdetöiden ja tarvekalujen materiaali, halutaan tuoda takaisin suomalaiseen suunnitteluun ja muotoiluun. Tavoitteena on, että ainutlaatuisen materiaalin visuaalisia ominaisuuksia hyödynnetään jatkossa uudella ja raikkaalla tavalla. 

Visan uusi tuleminen -hankkeessa on haluttu herätellä huomaamaan visakoivun puuaineksen kauneus ja sen monipuoliset käyttömahdollisuudet tämän päivän kalusteissa ja sisustusesineissä, elektroniikkatuotteissa, liikkumisvälineissä sekä esimerkiksi koruissa ja asusteissa. Tavoitteena edistää visakoivun tunnettuutta ja erityisesti sen hyödyntämistä teollisessa tuotannossa uudella ja modernilla tavalla.

Ideoita ja innostusta herättämään toteutettiin

Verkkojulkaisussa ja videolla tuodaan esimerkkejä uudenlaisista visakoivutuotteista, kerrotaan visakoivun tarinaa visakoivikosta puumateriaaliksi, puuaihioiksi, viilumateriaaliksi ja valmiiksi tuotteiksi sekä innoste-taan ideoimaan uusia visakoivutuotteita.

– Visakoivu on monivivahteinen ja tunteita herättävä puulaatu. Valitettavasti mielikuva visakoivusta on jäänyt liian vahvasti menneisiin käyttötapoihin, johon kuului myös vahva kellastuva lakkaus. Ilman uudenlaisen mielikuvan synnyttämistä, visakoivu ei herätä nuoren polven suunnittelijoiden ja muotoilijoiden kiinnostusta hyödyntää sitä uusien tuotteiden luomisessa, kertoo LADECin liiketoimintakehittäjä Mikko Kyle hankkeen tavoitteista.

– Hankkeessa toteutetulla videolla ja verkkojulkaisulla pyritään vaikuttamaan tunteiden kautta mieliku-vaan sekä tuomaan esikuvia ja inspiraatiota visakoivun uudenlaiseen hyödyntämiseen. Ei riitä pelkästään se, että materiaalia on saatavilla yhä enemmän, Kyle jatkaa.

Hankkeen projektipäällikkö Jukka Selin kertoo, että nyt luotu aineisto on poikkeuksellista brändityötä yhden puumateriaalin ympärillä. Visalla on kuitenkin materiaalina poikkeuksellista tarjottavaa suomalaisille yrityksille ajatellen vaikkapa kansainvälisille markkinoille suunnattavia tuotteita.


Betula pendula var. carelica on rauduskoivun mutaatiosta johtuva muunnos. Visakoivu on ainoa puulaji, josta maksetaan Suomessa kilohinnan mukaan. Tulevina vuosina mahdollisuudet visakoivun käyttöön olisivat hyvät, sillä 30-40 vuotta sitten istutetut visakoivikot ovat tulleet harvennusikään ja materiaalia tulee olemaan saatavilla.

Visakoivun uusi tuleminen -hanketta koordinoi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2018 – 31.12.2019 yhteistyössä Pro Puu ry:n ja Visaseura ry:n kanssa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella. www.curlybirch.com -verkkojulkaisua ylläpitää ja hallinnoi hankkeen päätyttyä Visaseura ry.