Koskisen Oy suunnittelee noin 35–40 miljoonan euron uutta sahaa Kärkölän Järvelään

”Uutta kokonaisuutta voi hyvin kutsua mekaaniseksi biojalostamoksi”

Investointipäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana. Uusi saha siirtyisi keskustaajamasta neljän kilometrin päähän sahatavaran jälkikäsittelyn ja jalostuksen yhteyteen

Koskisen Oy:n Kärkölän Järvelään suunnitteleman uuden sahalaitoksen vuosikapasiteetti on 365 000 kuutiometriä ja se käynnistyisi vuonna 2022.

Koskisen Oy suunnittelee suurta noin 35–40 miljoonan euron sahainvestointia Järvelään Kärkölän kuntaan, yhtiö tiedottaa.

Investointipäätös on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana. Uuden sahalaitoksen vuosikapasiteetti on toteutuessaan 365 000 kuutiometriä ja se käynnistyisi vuonna 2022. Vientituloja investointi kasvattaisi 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Viime vuonna Koskisen Järvelän tuotantolaitoksen havusahatavaran vuosituotanto oli noin 294 000 kuutiometriä, ja kaikkien sahojen yhteenlaskettu havusahatavaran vuosituotanto noin 350 000 kuutiometriä.

Yhtiön mukaan investointi tuo selkeän parannuksen Koskisen nykyisen sahalaitoksen tuottavuuteen uusilla laite- ja digitalisaatioratkaisuilla. Uusi saha mahdollistaa myös entistä laajemman tukkien läpimittaluokkien käytön sahauksessa.

”Meillä on Järvelässä Suomen suurin mekaanisen puunjalostuksen keskittymä ja sahaprosessiin integroitu jalostuskapasiteetti. Yhdessä tehokkaamman sahaamisen kanssa vastaamme entistä paremmin kasvavaan puutuotteiden kysyntään”, toteaa Koskisen Sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck.

Sneckin mukaan uutta kokonaisuutta voi hyvin kutsua mekaaniseksi biojalostamoksi.

”Valmistamme puusta levytuotteita ja sahatavaraa, eli käytännössä hiilivarastoja, jotka sitovat hiiltä vuosikymmeniksi. Prosessissa syntyy myös muita biopohjaisia jakeita niin valmistavan teollisuuden raaka-aineeksi kuin polttoaineeksi energialaitoksille.”

Myöhemmin uuden sahan vuosituotanto on mahdollista nostaa jopa 500 000 kuutiometrin tasolle. Metsä Groupin Rauman jättisahan on suunniteltu pääsevän 750 000 kuution vuosituotantoon.

Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus 30.6.2020