Kohti häiriötöntä käyntiä

Kahdeksansien valtakunnallisten Sahateollisuuspäivien yleisteemana on Kohti häiriötöntä käyntiä. Tällä teemalla halutaan muistuttaa, että erityisesti nyt on tärkeää löytää ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla myös olemassa olevien linjojen sekä laitosten käyntiastetta saadaan nostettua nopeasti.

Korkeasuhdanteen aikana on tärkeää, että tuotantolinjoja ja laitoksia voidaan ajaa mahdollisimman suurella käyntiasteella tinkimättä kuitenkaan lopputuotteiden laadusta.  Tavallista kuitenkin on, että lähestyttäessä teknisen kapasiteetin ylärajaa, alkaa myös häiriöiden, ja niiden myötä lyhyiden tuotantokatkojen määrä kasvaa.

Sahateollisuuspäivien yhteistyökumppaneina on 26 johtavaa Suomessa toimivaa sahalaite-, automaatio- ja ohjelmistotoimittajaa.

Lisätietoja