Ecotelligent Oy:n puurakenteinen tietoliikennemasto pystytysvaiheessa. Kuva: Ecotelligent Oy.

Suomalainen Ecotelligent tarjoaa vähähiilisiä vaihtoehtoja Euroopan kiihtyvillä mastomarkkinoilla

Italialainen INWIT on pystyttänyt ensimmäisen puurakenteisen tietoliikennemastonsa. Suomalaisesta puusta tehdyn 40-metrisen maston pohjoiskarjalainen valmistaja Ecotelligent pitää tuotteen vahvuutena vähähiilisyyttä ja teräsmastoja parempaa sulautumista ympäristöön.

Italialainen tietoliikenneinfran palveluja tarjoava INWIT on pystyttänyt ensimmäisen puurakenteisen tietoliikennemastonsa Pohjois-Italiaan. Italian suurin mastopalvelujen tarjoaja sanoo, että vilkasliikenteisten moottoriteiden yhteyteen pystytty masto turvaa matkapuhelinverkon kuuluvuutta ja hätäpuheluja.
Uusi, liimapuurakenteinen masto korvaa aiemman, teräsrakenteisen maston.
—Pyrimme valinnallamme vastuullisuuteen ja kestävyyteen. Velvollisuutemme on löytää ympäristövaikutuksia vähentäviä materiaaleja, jotka sopivat paremmin maisemaan. Liimapuu on erinomainen valinta luomaan aiempaa kestävämpää ympäristöä, sanoo INWIT:in toimitusjohtaja Giovanni Ferigo.

Suomalaista puuta 10 metrin moduuleissa

Puurakenteisia tietoliikennemastoja valmistavan, Pohjois-Karjalan Liperiin rekisteröidyn Ecotelligent-yhtiön toimitusjohtaja Gyöngyi Mátray sanoo, että puurakenteiset mastot ovat rakenteeltaan yksinkertaisia.
—Mastojen rakenne on keskeltä ontto. Näin kaapelit, kytkentäkotelot ja muu maston laitteisto saadaan suojaan säältä ja ilkivallalta.
Mastot rakennetaan käytännössä kokonaan LVL- (Laminated Veneer Lumber) ja liimapuusta. Maston osat kasataan 10 metrin osiin, jotka nostetaan betonipohjan päälle. Mastoihin käytetty puutavara on suomalaista puuta.
Toimitusjohtaja uskoo, että INWIT:in esimerkin mukaisesti mastojen hiilensidonta ja sopeutuminen maisemaan nousevat aiempaa tärkeämmiksi kriteereiksi mastoja hankittaessa.
—Mastojen rakenteen on täytettävä kestävyyteen liittyvät vaatimukset, mutta mobiiliverkkojen infrastruktuurissa estetiikkakin nähdään kilpailuetuna. Puu on ainoa hiiltä sitova uusiutuva rakennusmateriaali, Mátray sanoo. 

Lähivuosina kymmeniä tuhansia uusia mastoja

Gyöngyi Mátray sanoo, että lähivuosina Euroopassa rakennetaan kymmeniä tuhansia tietoliikennemastoja.
Vauhtia kiihdyttää teleoperaattoreiden ja mastojen omistajien tarve valmistautua 5G-palveluihin. Tukiasemia tarvitaan enemmän, koska 5G:n myötä tarvitaan suurempia nopeuksia ja lyhyempiä etäisyyksiä tukiasemien välille.
—5G-tekniikka yleistyy tiukalla aikataululla mutta myös ennennäkemättömällä alueellisella peitolla. Nykyisten mobiiliverkkojen peittoalueet ovat repaleisia, ja niiden aukot on peitettävä uusilla tukiasemilla, jotka ripustetaan uusiin tai vahvistettuihin mastoihin, rakennuksiin ja katupylväisiin. Uskon, että suurta osaa mastojen omistajia kiinnostaa suosia vähähiilisempiä vaihtoehtoja.
Mátray näkee puurakenteisten tietoliikennemastojen parhaan markkinapotentiaalin Keski-Euroopassa, missä asukkaat toivovat tietoliikennemastojen sulautuvan ympäristöön paremmin.
—Vientimarkkinoille keskittyminen on ollut meille strategisena valintana oikea. Keski-Euroopassa vähähiilisyys ei ole ollut meiltä päin tuleva uutinen tai argumentti vaan asiakkailta tuleva vaatimus.