Ha-Sa parantaa laatuaan ja pienentää hiilijalanjälkeään Valutecin uuden TC-kanavakuivaamon myötä

Kapasiteetin lisäämiseksi ja vanhempien kuivaamojen korvaamiseksi Ha-Sa investoi Valutec Oy:n TC-kanavakuivaamoon Haapajärven sahallaan. Kun uusi kuivaamo otetaan käyttöön, kuivatun puutavaran loppukosteus on tarkka ja se takaa, että Ha-Sa voi jatkossakin toimittaa asiakkailleen korkealaatuista puutavaraa. 

– Uuden kuivaamon ansiosta pystymme lisäämään tuotantokapasiteettiamme ja optimoimaan tuotevalikoimamme markkinatilanteen mukaan. Energiatehokkuus voidaan optimoida ja hiilijalanjälki minimoida, sanoo Ha-San tuotantopäällikkö Mika Hakulinen.

Ha-Sa on nykyaikainen sahalaitos, jolla on pitkät teolliset perinteet ja tuotantolaitokset Haapajärvellä ja Haapavedellä. Jatkuva laadunvarmistus ja automaattinen kamerapohjainen lajittelu ovat modernin sahateknologian ominaisuuksia, joilla varmistetaan, että asiakkaat saavat aina sitä, mitä ovat tilanneetkin.
– Olemme tehneet yhteistyötä Ha-San kanssa jo pitkään. Ha-Sa on tunnettu laadustaan ja ympäristövastuustaan. On sekä kunnia että ilo kulkea heidän mukanaan, sanoo Valutec Oy:n paikallisjohtaja Mikko Pitkänen.

Ha-Sa hankkii raakapuutavaransa vastuullisesti hoidetuista PEFC-sertifioiduista metsistä. Tämän vakuudeksi Ha-Salle on myönnetty puun alkuperäseurannan sertifikaatti.
Suuren lujuuden ja pienen painon yhdistelmän ansiosta puu on ainutlaatuinen materiaali. Toisin kuin mikään muu tukimateriaali, se on uusiutuvaa ja vaatii vähemmän energiaa niin tuotannossa, kuljetuksessa kuin talon energiankulutuksessa.
– Puutavaran käyttö rakennusteollisuudessa tulee lisääntymään sen pienen hiilijalanjäljen ansiosta, ja Suomessa meillä on runsaasti laadukasta puuta, Hakulinen sanoo.

Investoidessaan TC-kuivaamoon Ha-Sa toimii sahateollisuudessa vallitsevan selkeän trendin mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana Valutecin uuden sukupolven TC-kuivaamoja on myyty sahalaitoksille eri puolilla maailmaa, ja yhtiö on laajentunut uusille markkinoille.
– Teknisen kehityksen takana on tuhansia tuotekehitystunteja, joiden aikana olemme tutkineet, arvioineet, testanneet ja keksineet uusia asioita kaikissa sentyyppisen kuivaamon osissa, jota käytettiin ensimmäisessä muodossaan jo vuonna 1927. Se on ainutlaatuinen kuivaamo, joka auttaa lisäämään puun käyttöä, mikä on perimmäinen syy Valutecin olemassaoloon, Pitkänen sanoo.

– Ha-Sa arvostaa suomalaisen sahateollisuuden tietämystä. Se, että Valutecilla on pitkä kokemus puutavaran kuivaamisesta ja huippuluokan kuivaamojen toimittamisesta sekä hyvin toimiva varaosapalvelu ja käyttäjätuki, olivat ratkaisevia tekijöitä kuivaamotoimittajaa valittaessa, Hakulinen kertoo.

TC-kuivaamossa, johon Ha-Sa investoi, on kuusi kuivausvyöhykettä, ja niitä käytetään pelkästään sivulautojen kuivaamiseen. Vuotuinen kapasiteetti on noin 85 000 kuutiometriä. Se rakennetaan ruostumattomasta teräksestä ja varustetaan puutavaran ylimmän kerroksen vääntymistä minimoivilla painoraameilla sekä lämmön talteenottojärjestelmällä ja Valmatics 4.0 -ohjausjärjestelmällä. Valmatics 4.0 on puutavaran kuivaukseen tarkoitettu ainoa ohjausjärjestelmä, jossa yhdistyvät simulaattoriteknologia ja mukautuva säätö, ja se mahdollistaa kapasiteetin, laadun ja energiankulutuksen samanaikaisen optimoinnin.

TC-kuivaamon asennus alkaa vuoden 2022 toisella puoliskolla.