Kattava tietopaketti alan ammattilaisille

puuviesti-slide1
puuviesti-slide2
puuviesti-slide3
puuviesti-slide4
puuviesti-slide5

Pääkirjoitus 7/2020

Habitaressa 2019 julkaistu Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu saatiin päätökseen, vaikka spektaakkelimaista julkistusjuhlaa ei koronan vuoksi päästy järjestämään. Habitare 2020 siirtyi suoraan ensi vuodelle. Kilpailun merkitystä ja voittajien töiden hienoutta tämä ei kuitenkaan vähennä. Finaaliin pääsi 17 suunnittelijan tuotetta, joista jokaiselle löytyi tekijänsä. Voittajaksi selviytyi Pasila Designin suunnittelema ja Puulon Oy:n valmistama Railo -tuoli, joka on valmistettu suomalaisesta, sertifioidusta puusta.

Koronapandemia kiihdyttää metsäteollisuuden rakennemuutosta. Paperiteollisuus on pahimman kärsijän roolissa kysynnän romahtaessa päämarkkina-alueilla. Myös kartongin ja sellun hinnat ovat kääntyneet uudelleen laskuun. Sahatavaran kysyntä on ollut ennakoitua vahvempi, vaikka näkymät ovat edelleen epävarmat. Koronakriisi näyttääkin jatkavan edelleen kemiallisen metsäteollisuuden suhdanneluisua.

Tällaisessa markkinatilanteessa on tärkeää, että tarjotaan markkinoille sellaista puuta, jolle on kysyntää. Venäjä aikoo kieltää raakapuun viennin Venäjältä. Päätös koettelee Suomen mekaanista metsäteollisuutta eli sahoja ja vaneritehtaita. Venäläistä raakapuuta on koko Suomen metsäteollisuuden metsänkäytöstä kuitenkin vain kymmenen prosenttia. Puuta tuodaan myös Itämeren alueen maista Baltiasta ja Puolasta. Ja kielto koskee vain pyöreää havupuuta. Venäjältä tuodaan Suomeen eniten koivukuitupuuta, jota vientikielto ei myöskään koske. Noin puolet vajaasta yhdeksästä miljoonasta on tätä koivua. Koivupuusta on kalusteteollisuudessa eniten pulaa.

Vuonna 2021 puumarkkinoiden odotetaan elpyvän puutuoteteollisuuden kasvun vetämänä. Teollisuuspuun hakkuut kasvavat neljä prosenttia. Tukkipuiden kantohinnat nousevat kuluvasta vuodesta 3─4 prosenttia. Myös sellun ja kartongin tuotantojen kasvu nostaa kuitupuiden kantohintoja 0─3 prosentilla. Raakapuun tuonnin ennustetaan pysyvän samansuuruisena kuin tänä vuonna, Luke luonnonvarakeskuksen mukaan.

Koronasta ei ole päästy nyt syksylläkään eroon. Päinvastoin korona jyllää edelleen ja muuttaa markkinoita. Ihmisten katseet ovat kääntyneet yhä enemmän kotiin, jonne moni on jäänyt tekemään etätöitä. Se on lisännyt yllättävästi kotimaisten kalusteiden suosiota. Pohjanmaalla sijaitsevilla kalustevalmistajilla on jopa kiirettä. Myös korjausrakentaminen jatkuu, vaikka uusien projektien aloittamista on siirretty eteenpäin.

Hallitus ei ole laittanut Suomea kiinni, kuten keväällä. Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta, todennettuja koronatapauksia on osapuilleen 10 360, meidän kaikkien muiden pitää tehdä töitä, käydä koulua ja hoitaa velvollisuutemme vastuullisesti ja varoen. Katse on kohdistettava tulevaisuuteen!

Terveyttä syksyyn!

Tuula Uitto
Päätoimittaja

 

 


Mistä puhutaan

» Lue lisää puuteollisuuden uutisia

Hettich-tiedotteet

 

»Lue lisää Hettich-tiedotteita