Puuviesti-lehti

Puuviesti –puutuoteteollisuuden ammattilehti, on vahvasti suomalaista puun jatkojalostusosaamista ja puuseppäteollisuutta monipuolisesti esittelevä lehti joka ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lehden 2 numeroa ovat kaksoisnumeroita. Lehteä on julkaissut Jorma Laitinen yli 20 vuotta. Vuoden 2015 alussa Woodworking – Puuntyöstö, sai uuden nimen Puuviesti. Lehteä julkaisee Kristalli-julkaisut Oy.

Lehti keskittyy alan osaajien ja ilmiöiden esittelyyn ja on erinomainen väline ammattilaisten tavoittamiseen ja tietojen välittämiseen sekä vahvasti Puuteollisuusyrittäjät ry:n sekä Puuseppämestarit ry:n äänenkannattaja. Lehti keskittyy alan yrittäjien menestyksen kasvattamiseen, tulevaisuudessa viennin lisäämiseen sekä olemaan kanavana päättäjien ja yrittäjien välillä. Lehti on perustamisestaan lähtien ollut tiiviisti yhteistyössä kansainvälisen WIN Woodworking International –lehden kanssa. Yhteistyö on konkreettista ja kattaa messuyhteistyötä, artikkelin vaihtoja ja markkinointitöitä. Yhteistyö on merkityksellistä varsinkin vientiä ajatellen.

Tartu tilaisuuteen ja tilaa Puuviesti tai ilmoita alan valtakunnallisessa julkaisussa.

Pääkirjoitus 7/2018

Puuviesti koitti selvittää riittääkö Suomessa puuta kaikille. Tekstin kirjoittamisen aikana Luonnonvarakeskuksen mukaan viime vuonna puustoa poistui metsästä ennätykselliset 87 miljoonaa kuutiometriä. Samaan aikaan uutta runkopuuta kasvoi 110 miljoonaa kuutiometriä. Suomen metsät kasvoivat siten yli 23 miljoonalla kuutiometrillä ennätyspoistumasta huolimatta. Tuskin uuden lehden muste on kuivunut, kun uusin arvio vuodelle 2040-luvulle asti julkaistiin lehdistössä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) 2040-luvulle ulottuvan metsäinventoinnin mukaan Suomen puuvarat jatkavat kasvuaan, ja suurin puuntuotannollisesti kestävä vuotuinen hakkuumahdollisuus vuoteen 2024 saakka on 84 miljoonaa kuutiota runkopuuta. Vuosina 2025–44 se on jo yli 90 miljoonaa kuutiometriä. Puuta kasvaa ja korjataan, toivottavasti se takaa myös laatupuuta puusepänteollisuuteen Suomesta. Nyt jo välkkyy uutisia, joiden mukaan hyvälaatuisesta koivusta on jo paikka paikoin pulaa.

Tämä lehti on perinteisesti kalustenumero, tässä numerossa on keskitytty keittiöihin, mutta tulevissa lehdissä teemaa laajenee myös muihin kiintokalusteisiin. Kiintokalusteiden tarve kasvaa rakentamisen buumin ja remonttitarpeiden myötä. Vaikka puurakentamisen odotetaan kaksinkertaistuvan lähivuosina, on sen osuus edelleenkin kohtuullisen pieni kaikesta rakentamisesta. Tulevat ympäristövaatimukset tosin tulevat mitä varmimmin edistämään sekä puurakentamisen hankkeita, että puhtaasta puusta tehtyjen kalusteiden ja pintojen menekkiä.

Suunnittelijan ja valmistajan yhteistyö ei aina ole ongelmatonta, siksi on hyvä varautua tuleviin ongelmiin yksityiskohtaisella sopimuksella. Tämän lehden aihetta käsittelevässä artikkelissa pyritään pureutumaan niihin ongelmakohtiin, joita voi käytännössä eteen tulla. Onnistunut ja reilu yhteistyö poikii parhaita tuloksia alalle.

Syksy on ollut todella tapahtumarikas. Koneita on esitelty niin Lahdessa kuin Turun seudullakin. Yritysten omat showroomit ovat hyvä tapa näyttää asiakkaille, kuinka koneet ja ohjelmat toimivat, mitä uutuuksia koneisiin, tai alalle on tuotu. Tilaisuuksissa on myös hyvä mahdollisuus kokeilla koneita käytännössä.
Monet yhteistyökumppanimme täyttivät tänä vuonna pyöreitä vuosikymmeniä. Puuviesti onnittelee vielä lämpimästi kaikkia ansaitusti juhlivia yrityksiä.

Seuraava Puuviesti on perinteinen – puu on desing -numero. Tässä numerossa esittelemme myös, mitä designia puusta voi tuottaa pintoihin ja rakennuksiin.

Tervetuloa mukaan!

Tuula Uitto,

päätoimittaja